ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imperial

IH2 M P IH1 R IY0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imperial-, *imperial*
English-Thai: Longdo Dictionary
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น, See also: Related: metric unit

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imperial(adj) ยิ่งใหญ่มาก, See also: ซึ่งมีอำนาจสูงสุด, Syn. supreme
imperial(adj) เลิศเลอ, See also: ดีเลิศ, สูงส่ง, Syn. grand, majestic
imperial(adj) แห่งจักรพรรดิ, See also: เป็นของจักรพรรดิ, เกี่ยวกับจักรพรรดิ, เกี่ยวกับราชอาณาจักร, Syn. sovereign
imperialism(n) ลัทธิจักรวรรดินิยม, See also: นโยบายล่าอาณานิคม, ลัทธิล่าอาณานิคม, Syn. colonialism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imperial(อิมเพีย' เรียล) adj. เกี่ยวกับอาณาจักร, เกี่ยวกับจักรพรรดิ, เกี่ยวกับจักรพรรดินี, เกี่ยวกับจักรวรรดิ, ยิ่งใหญ่, โอ่อ่า, ชั้นพิเศษ, โอหัง, ยโส. -n. ขนาดกระดาษพิมพ์หรือกระดาษวาดที่เท่ากับ 23 x 31 นิ้ว (อังกฤษ) หรือ 22 x 30, 32 นิ้ว (อเมริกา) , จักรพรรดิ, จั
imperialism(อิมเพีย' เรียลลิสซึม) n. ลัทธิจักรวรรดินิยม, ลัทธิล่าอาณานิคม,การปกครองระบบจักรวรรดินิยม., See also: imperialist n. imperialistic adj. imperialistically adv.
capitalist imperialism)n. จักรวรรดินิยมของทุนนิยม

English-Thai: Nontri Dictionary
imperial(adj) ของจักรพรรดิ,ยิ่งใหญ่,เกี่ยวกับจักรวรรดิ
imperialism(n) ลัทธิจักรวรรดินิยม
imperialist(n) นักจักรวรรดินิยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imperialismจักรวรรดินิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
imperialist capitalistนายทุนจักรวรรดินิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Imperialismจักรวรรดินิยม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Imperial Household Agency(org) สำนักพระราชวังหลวง เป็นฝ่ายบริหารจัดการส่วนราชวงศ์ญี่ปุ่น
Imperial Palace(n) พระราชวังหลวง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The imperial science?วิทยาศาสตร์จักรวรรดิ? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
May I present Her Imperial Highness the Grand Duchess Anastasia Nikolayevna?ขออนุญาตแนะนำองค์หญิงอนาสเตเชีย นิโคลาเยฟนา? Anastasia (1997)
Your Imperial Highness.องค์หญิง Anastasia (1997)
The Imperial Court isn't the problem.ในวังไม่มีปัญหา Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Imperial Steel Incorporated has many of the legal rights of a person.บริษัทอิมพีเรียลสตีลจำกัดมีสิทธิตามกฎหมาย ในฐานะบุคคลมากมาย The Corporation (2003)
Imperial Steel along with thousands of other legal persons is a part of our daily living.บริษัทอิมพีเรียลสตีล เช่นเดียวกับนิติบุคคลอื่น ๆ อีกหลายพันบุคคล กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา The Corporation (2003)
Report to the Imperial Palace.- ถูกต้อง. รีบเข้าไปรายงานตัวที่พระราชวังด้วย Mulan 2: The Final War (2004)
Starving American and Filipino troops surrender to the Japanese Imperial Army.กองทัพสหรัฐและฟิลิปปินส์ ผู้อ่อนล้า จึงได้ยอมจำนนต่อกองทัพแห่งญี่ปุ่น The Great Raid (2005)
"The Faun Tumnus is hereby charged with High Treason against Her Imperial Majesty,ฟอนทัมนุสถูกกล่าวหา \ ว่าเป็นกบฎ ต่อต้านท่านเจดิส ราชินีแห่งนาร์เนีย The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Uncle died an honorable death as a valiant soldier of the Imperial Armyคุณอาตายอย่างมีเกียรติ สมกับเป็นทหารของกองทัพพระจักรพรรดิ Grave of the Fireflys (2005)
What does the Imperial Physician say?แล้วหมอหลวงว่าอย่างไรบ้าง? Episode #1.9 (2006)
The Imperial Physician says he has done his best...หมอหลวงทูลว่าเขารักษาสุดความสามารถแล้ว Episode #1.9 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imperialGuards are stationed 'round the clock at the Imperial Palace in Tokyo.
imperialHowever, when I finally reached the castle I was thrown into this prison by the commander of the imperial guard.
imperialI have two passes to the Imperial Theater.
imperialImperial measurement: four quarts = 1 gallon.
imperialI took him to the Kyoto Imperial Palace.
imperialMeet me at the lobby of the Imperial Hotel at 6:30 p.m.
imperialThe royal family live in the Imperial Palace.
imperialThe Supreme Court is located near the Imperial Palace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลัทธิจักรพรรดินิยม(n) imperialism, Syn. จักรพรรดินิยม, Example: กระแสของประชาชนกำลังต่อต้านระบบจักรพรรดินิยมมีมากขึ้น
ลัทธิจักรวรรดินิยม(n) imperialism, Syn. จักรวรรดินิยม, Example: ประเทศอังกฤษใช้เทคโนโลยีทั้งเรือรบและปืนไฟขยายลัทธิจักรวรรดินิยมไปทำลายประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลก, Thai Definition: ลัทธิขยายอาณาเขตและอำนาจปกครองของรัฐ
จักรวรรดินิยม(n) imperialism, See also: domination, Syn. ลัทธิล่าอาณานิคม, ลัทธิล่าเมืองขึ้น, Example: การพัฒนาของไอเอ็มเอฟเป็นประโยชน์ต่อทุนนิยมและ จักรวรรดินิยมเท่านั้น, Thai Definition: ลัทธิขยายอาณาเขตและอำนาจปกครองของรัฐ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จักรวรรดินิยม[jakkrawatniyom] (n) EN: imperialism  FR: impérialisme [m]
นกอินทรีหัวไหล่ขาว[nok insī hūalai khāo] (n, exp) EN: Imperial Eagle  FR: Aigle impérial [m]
นกลุมพู[nok lumphū] (n) EN: imperial pigeon
นกลุมพู[nok lumphū] (n) EN: Green Imperial Pigeon  FR: Carpophage pauline [m] ; Carpophage vert [m]
นกลุมพูขาว[nok lumphū khāo] (n, exp) EN: Pied Imperial Pigeon  FR: Carpophage blanc [m]
นกลุมพูเขียว[nok lumphū khīo] (n, exp) EN: Green Imperial Pigeon  FR: Carpophage pauline [m] ; Carpophage vert [m]
นกมูม[nok mūm] (n, exp) EN: Mountain Imperial Pigeon  FR: Carpophage à manteau brun [m] ; Carpophage capistrate [m]
ผีเสื้อหางริ้วใต้ขีด[phīseūa hāng riū tāi khīt] (n, exp) EN: White Imperial
ผีเสื้อขาวหางริ้ว[phīseūa khāo hāng riū] (n, exp) EN: Common Imperial
ปอเปี๊ยะทอด[pøpīa thøt] (n, exp) EN: egg rolls  FR: pâté impérial [m] ; crêpe chinoise fracie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPERIAL IH2 M P IH1 R IY0 AH0 L
IMPERIALE IH2 M P ER0 IY0 AA1 L IY0
IMPERIAL'S IH2 M P IH1 R IY0 AH0 L Z
IMPERIALISM IH2 M P IH1 R IY0 AH0 L IH2 Z AH0 M
IMPERIALIST IH2 M P IH1 R IY0 AH0 L IH0 S T
IMPERIALISTS IH2 M P IH1 R IY0 AH0 L IH0 S T S
IMPERIALISTIC IH2 M P IY2 R IY0 AH0 L IH1 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imperial (n) ˈɪmpˈɪəʳrɪəʳl (i1 m p i@1 r i@ l)
imperials (n) ˈɪmpˈɪəʳrɪəʳlz (i1 m p i@1 r i@ l z)
imperially (a) ˈɪmpˈɪəʳrɪəʳliː (i1 m p i@1 r i@ l ii)
imperialism (n) ˈɪmpˈɪəʳrɪəʳlɪzəm (i1 m p i@1 r i@ l i z @ m)
imperialist (n) ˈɪmpˈɪəʳrɪəʳlɪst (i1 m p i@1 r i@ l i s t)
imperialists (n) ˈɪmpˈɪəʳrɪəʳlɪsts (i1 m p i@1 r i@ l i s t s)
imperialistic (j) ˈɪmpˌɪəʳrɪəʳlˈɪstɪk (i1 m p i@2 r i@ l i1 s t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帝国主义[dì guó zhǔ yì, ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] imperialism, #5,286 [Add to Longdo]
[fēi, ㄈㄟ, ] imperial concubine, #7,371 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, ] imperial decree; purport; aim; purpose, #13,778 [Add to Longdo]
皇宫[huáng gōng, ㄏㄨㄤˊ ㄍㄨㄥ, / ] imperial palace, #14,311 [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, / ] imperial order, #14,481 [Add to Longdo]
[Què, ㄑㄩㄝˋ, / ] imperial city; surname Que, #21,975 [Add to Longdo]
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, ] imperial domain; suburb, #22,111 [Add to Longdo]
[chì, ㄔˋ, ] imperial orders, #22,272 [Add to Longdo]
科举[kē jǔ, ㄎㄜ ㄐㄩˇ, / ] imperial examination, #22,664 [Add to Longdo]
御史[yù shǐ, ㄩˋ ㄕˇ, ] imperial censor (formal title of a dynastic official), #23,218 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Imperialismus {m}imperialism [Add to Longdo]
Kaiserpfalz {f}imperial palace [Add to Longdo]
Kaiserzeit {f} [hist.]Imperial Era [Add to Longdo]
Reichsstadt {f}Imperial City [Add to Longdo]
imperialistisch {adj}imperialistic [Add to Longdo]
imperialistisch {adv}imperialistically [Add to Longdo]
Kaiseradler {m} [ornith.]Imperial Eagle (Aquila heliaca) [Add to Longdo]
Kaiserreiher {m} [ornith.]Imperial Heron [Add to Longdo]
Kaiserbekassine {f} [ornith.]Imperial Snipe [Add to Longdo]
Kaiseramazone {f} [ornith.]Imperial Amazon [Add to Longdo]
Kaiserspecht {m} [ornith.]Imperial Woodpecker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お召し列車;御召列車[おめしれっしゃ, omeshiressha] (n) Imperial train; royal train [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
インペリアリズム[inperiarizumu] (n) imperialism [Add to Longdo]
インペリアル[inperiaru] (n) imperial; (P) [Add to Longdo]
ヤードポンド法[ヤードポンドほう, ya-dopondo hou] (n) imperial units; yard-pound units [Add to Longdo]
一の宮[いちのみや, ichinomiya] (n) (1) (arch) (See 一の御子) first-born imperial prince; (2) most important provincial shrine [Add to Longdo]
一の御子[いちのみこ, ichinomiko] (n) (arch) first-born imperial prince [Add to Longdo]
芋粥[いもがゆ, imogayu] (n) (1) rice gruel with diced sweet potatoes; (2) (arch) gruel with ivy broth and finely minced Japanese yam served at large Imperial banquets [Add to Longdo]
印璽[いんじ, inji] (n) imperial seal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
帝国主義[ていこくしゅぎ, teikokushugi] Imperialismus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imperial
   adj 1: relating to or associated with an empire; "imperial
       colony"; "the imperial gallon was standardized legally
       throughout the British Empire"
   2: of or belonging to the British Imperial System of weights and
     measures
   3: befitting or belonging to an emperor or empress; "imperial
     palace"
   4: belonging to or befitting a supreme ruler; "golden age of
     imperial splendor"; "purple tyrant"; "regal attire"; "treated
     with royal acclaim"; "the royal carriage of a stag's head"
     [syn: {imperial}, {majestic}, {purple}, {regal}, {royal}]
   n 1: a small tufted beard worn by Emperor Napoleon III [syn:
      {imperial}, {imperial beard}]
   2: a piece of luggage carried on top of a coach

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 imp
 
 1. (kıs.) imperative, imperial, import, imperfect, imported.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top