ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imperceptible

IH2 M P ER0 S EH1 P T IH0 B AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imperceptible-, *imperceptible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imperceptible(adj) เล็กน้อย, See also: ค่อยๆ, เบาๆ, Syn. gradual, slight, subtle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imperceptible(อิมเพอเซพ' ทะเบิล) adj. เล็กน้อย, นิดหน่อย, ไม่รู้สึก. -n. สิ่งที่ไม่สามารถรู้สึกได้, สิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้., See also: imperceptibitity, imperceptibleness n. imperceptibly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
imperceptible(adj) รู้สึกไม่ได้,มองไม่เห็น,เล็กน้อย

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPERCEPTIBLE IH2 M P ER0 S EH1 P T IH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imperceptible (j) ˌɪmpəsˈɛptəbl (i2 m p @ s e1 p t @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
潜移默化[qián yí mò huà, ㄑㄧㄢˊ ㄧˊ ㄇㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] imperceptible influence; to influence secretly, #22,848 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごくわずか[gokuwazuka] (exp,adj-na) (See 極・ごく・1,僅か・わずか) derisory; negligible; minimal; nominal; imperceptible [Add to Longdo]
無感地震[むかんじしん, mukanjishin] (n) imperceptible earthquake [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imperceptible
   adj 1: impossible or difficult to perceive by the mind or
       senses; "an imperceptible drop in temperature"; "an
       imperceptible nod"; "color is unperceivable to the touch"
       [syn: {imperceptible}, {unperceivable}] [ant:
       {perceptible}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top