ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impenitent

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impenitent-, *impenitent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impenitent(n) คนที่ไม่สำนึกผิด, See also: คนไร้ยางอาย
impenitent(adj) ซึ่งไม่สำนึกผิด, See also: ซึ่งไม่ยอมขอโทษ, ซึ่งไม่ละอาย, Syn. obdurate, unrepentant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impenitent(อิมเพน' นิเทินทฺ) adj. ไม่สำนึกผิด, หัวดื้อ, ดื้อดึง, ไม่ยอม., See also: impenitence, impenitency, impenitentness n. impenitently adv., Syn. remorseless

English-Thai: Nontri Dictionary
impenitent(adj) ไม่รู้สึกผิด,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ไม่ยอมรับ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impenitent (j) ˈɪmpˈɛnɪtənt (i1 m p e1 n i t @ n t)
impenitently (a) ˈɪmpˈɛnɪtəntliː (i1 m p e1 n i t @ n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
reuelos; unbußfertig {adj} | reueloser | am reuelosestenimpenitent | more impenitent | most impenitent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impenitent
   adj 1: not penitent or remorseful [syn: {impenitent},
       {unrepentant}, {unremorseful}] [ant: {penitent},
       {repentant}]
   2: impervious to moral persuasion

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top