ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impelling

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impelling-, *impelling*, impell
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impelling (v) ˈɪmpˈɛlɪŋ (i1 m p e1 l i ng)
impelled (v) ˈɪmpˈɛld (i1 m p e1 l d)
impeller (n) ˈɪmpˈɛlər (i1 m p e1 l @ r)
impellers (n) ˈɪmpˈɛləz (i1 m p e1 l @ z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impeller(n) ส่วนที่หมุนได้ของเครื่องสูบน้ำหรือระหัดวิดน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impellent(อิมเพล' เลินทฺ) adj. ซึ่งผลักดัน, ซึ่งกระตุ้น. -n. สิ่งที่ผลักดัน, สิ่งประตุ้น
impeller(อิมเพล' เลอะ) n. ผู้กระตุ้น, ผู้ผลักดัน, สิ่งกระตุ้น, ลูกบิด, ลูกหมุน, เครื่องผลักดัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
magnetically-impelled arc butt weldingการเชื่อมชนอาร์กแม่เหล็ก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
impellerใบพัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
impellerจานใบพัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
impellerใบพัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impellerใบพัด จานใบพัด [พลังงาน]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impellHunger impelled him to crime.
impellThe wind and tide impelled the ship to the shore.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปวดปัสสาวะ(v) be impelled to urinate, See also: feel a necessity to urinate, feel inclined to urinate, Syn. ปวดฉี่, ปวดเยี่ยว, ปวดเบา, ปวดท้องฉี่, Example: คนไข้กินน้ำมากไปจึงทำให้ปวดปัสสาวะบ่อย
ปวดท้องเบา(v) have urinate, See also: be impelled to urinate, Syn. ปวดเบา, ปวดท้องเยี่ยว, ปวดฉี่, ปวดเยี่ยว, ปวดท้องฉี่, Example: เหลืออีกแค่ 10 นาที รถก็จะออก ต้องรีบเอาของไปเก็บแถมยังปวดท้องเบาอีกด้วย ทำให้ค่อนข้างฉุกละหุก, Thai Definition: ต้องการถ่ายปัสสาวะ
ปวดท้องเยี่ยว(v) have urinate, See also: be impelled to urinate, Syn. ปวดท้องเบา, ปวดเบา, ปวดเยี่ยว, ปวดฉี่, ปวดท้องฉี่, Example: เขากำลังจะขึ้นรถเมล์กลับบ้านแต่รู้สึกว่าตัวเองปวดท้องเยี่ยวจึงคิดที่จะกลับไปใช้ห้องน้ำในโรงแรมแห่งนั้นอีกครั้ง, Thai Definition: ต้องการถ่ายปัสสาวะ โดยมากผู้ชายจะใช้พูดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปวดท้องเบา[pūat thøng bao] (v, exp) EN: have urinate; be impelled to urinate
ปวดท้องเยี่ยว[pūat thøng yīo] (v, exp) EN: have urinate ; be impelled to urinate

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPELLED IH2 M P EH1 L D

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antrieb {m}impellent [Add to Longdo]
Antriebsrad {n}; Laufrad {n} [techn.] | Antriebsräder {pl}; Laufräder {pl}impeller | impellers [Add to Longdo]
Gebläserad {n}blower wheel; impeller [Add to Longdo]
antreiben; vorantreiben; treiben | antreibend; vorantreibend; treibendto impel | impelling [Add to Longdo]
getrieben; genötigtimpelled [Add to Longdo]
Ich sah mich gezwungen, es zu sagen.I felt impelled to say it. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インペラ[inpera] (n) impeller [Add to Longdo]
羽根車[はねぐるま, haneguruma] (n) (turbine's) impeller [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impelling
   adj 1: markedly effective as if by emotional pressure;
       "impelling skill as a teller of tales"; "an impelling
       personality"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top