ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impatient

IH2 M P EY1 SH AH0 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impatient-, *impatient*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impatient(adj) ใจร้อน, See also: ใจเร็ว, หงุดหงิด, ซึ่งไม่อดทน, Syn. irritable, Ant. patient, tolerant
impatiently(adv) อย่างหงุดหงิด, See also: อย่างฉุนเฉียว, อย่างอารมณ์เสีย, อย่างไม่สบอารมณ์, อย่างเบื่อหน่าย, อย่างรำคาญ, Syn. irritably, Ant. patiently, toerantly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impatient(อิมเพ'เชินทฺ) adj. ไม่อดทน,ขาดความอดทน,ใจร้อน,หุนหันพลันแล่น,กระ-สับกระส่าย., See also: impatiently adv., Syn. restless

English-Thai: Nontri Dictionary
impatient(adj) ไม่อดทน,กระวนกระวาย,ใจร้อน,หุนหัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
impatientAn impatient driver forced his way through the crossing against the red light.
impatientBefore the horse race begins the jockeys grip the reins tightly to restrain the impatient horses.
impatientBob got impatient at his wife's delay.
impatientDad's in an impatient mood today.
impatientHe impatiently asked for repayment.
impatientHe is impatient enough to get angry easily.
impatientHe is impatient for her arrival.
impatientHe is impatient to see you.
impatientHe is less impatient than his father.
impatientHe was impatient of any delays.
impatientHe was impatient to see his daughter.
impatientHe was impatient to see his son.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจปลาซิว(adj) impatient, See also: timorous, cowardly, timid, faint-hearted, spineless, Syn. ใจเสาะ, ขี้ขลาด, Ant. ใจกล้า, Example: ฉันคิดว่าคนใจปลาซิวอย่างเขาคงไม่กล้าไปดำน้ำกับฉัน, Thai Definition: มีใจไม่อดทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจร้อน[jairøn] (adj) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded  FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
กระสับกระส่าย[krasapkrasāi] (adj) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful  FR: impatient ; nerveux ; agité
กระวนกระวาย[krawonkrawāi] (adj) EN: agitated ; frantic ; anxious  FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux
มะระ[mara] (n) EN: balsam pear  FR: balsamine [f] ; impatiente [f]
มุทะลุ[muthalu] (adj) EN: impulsive ; reckless ; rash ; impatient  FR: téméraire ; audacieux ; impétueux ; impulsif
มุทะลุ[muthalu] (adv) EN: impetuously ; rashly ; recklessly ; hastily ; impatiently  FR: impétueusement
อดรนทนไม่ไหว[ot ron thon mai wai] (v, exp) FR: s'impatienter
ร้อนรน[rønron] (v, exp) EN: be impatient ; worry ; feel restless with anxiety ; be anxious  FR: être impatient

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPATIENT IH2 M P EY1 SH AH0 N T
IMPATIENTLY IH2 M P EY1 SH AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impatient (j) ˈɪmpˈɛɪʃənt (i1 m p ei1 sh @ n t)
impatiently (a) ˈɪmpˈɛɪʃəntliː (i1 m p ei1 sh @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迫不及待[pò bù jí dài, ㄆㄛˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄉㄞˋ, ] impatient (成语 saw); in a hurry; itching to get on with it, #12,211 [Add to Longdo]
[juàn, ㄐㄩㄢˋ, ] impatient [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begierig (nach)impatient (for) [Add to Longdo]
ungehalten (über); unduldsam (gegen) {adj}impatient (of) [Add to Longdo]
ungeduldig {adj} | ungeduldiger | am ungeduldigstenimpatient | more impatient | most impatient [Add to Longdo]
unzufrieden (mit) {adj}impatient (of) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せっかち[sekkachi] (adj-na,n) (from 急き勝ち (haste-prone)) hasty; impatient; (P) [Add to Longdo]
むずむず[muzumuzu] (vs) (1) (on-mim) to feel itchy; to itch; to feel creepy; (2) to be impatient; to itch (to do something); to be eager [Add to Longdo]
もどかしい[modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
もどかしげに[modokashigeni] (adv) fretfully; impatiently [Add to Longdo]
やきもき[yakimoki] (adv,n,vs) impatient; worry about [Add to Longdo]
一日三秋[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
一日千秋[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
逸る[はやる, hayaru] (v5r) to be in high spirits; to be impatient; to be hotblooded; to be rash; to be impetuous [Add to Longdo]
気がせく;気が急く[きがせく, kigaseku] (exp,v5k) to feel under pressure; to feel impatient; to be in a hurry [Add to Longdo]
気が短い[きがみじかい, kigamijikai] (exp,adj-i) quick-tempered; having little patience; impatient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impatient
   adj 1: restless or short-tempered under delay or opposition;
       "impatient with the slower students"; "impatient of
       criticism" [ant: {patient}]
   2: (usually followed by `to') full of eagerness; "impatient to
     begin"; "raring to go" [syn: {impatient(p)}, {raring(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top