ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impassive

IH2 M P AE1 S IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impassive-, *impassive*
Possible hiragana form: いんぱっしう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impassive(adj) ซึ่งไม่แสดงอารมณ์, See also: เฉยๆ, ซึ่งตีหน้าตาย, ซึ่งสงบนิ่ง, Syn. calm, expressionless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impassive(อิมแพส'ซิฟว) adj. ไม่มีอารมณ์,ใจเย็น,เมินเฉย,สงบใจ,ไม่มีความรู้สึก,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน., See also: impassiveness, impassivity n., Syn. insensitive

English-Thai: Nontri Dictionary
impassive(adj) ไม่ยินดียินร้าย,ไม่สะดุ้งสะเทือน,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉื่อย[cheūay] (adj) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive  FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson
เฉย ๆ[choēi-choei] (x) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so  FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPASSIVE IH2 M P AE1 S IH0 V
IMPASSIVELY IH2 M P AE1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impassive (j) ˈɪmpˈæsɪv (i1 m p a1 s i v)
impassively (a) ˈɪmpˈæsɪvliː (i1 m p a1 s i v l ii)
impassiveness (n) ˈɪmpˈæsɪvnəs (i1 m p a1 s i v n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impassive
   adj 1: having or revealing little emotion or sensibility; not
       easily aroused or excited; "her impassive remoteness";
       "he remained impassive, showing neither interest in nor
       concern for our plight"- Nordhoff & Hall; "a silent
       stolid creature who took it all as a matter of
       course"-Virginia Woolf; "her face showed nothing but
       stolid indifference" [syn: {impassive}, {stolid}]
   2: deliberately impassive in manner; "deadpan humor"; "his face
     remained expressionless as the verdict was read" [syn:
     {deadpan}, {expressionless}, {impassive}, {poker-faced},
     {unexpressive}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top