ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

immure

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immure-, *immure*
Possible hiragana form: いんむれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immure(vt) กักขัง (ทางวรรณคดี), See also: ขังคุก, คุมขัง, Syn. confine, imprison
immure(vt) สร้างกำแพงล้อมรอบ (คำโบราณ)
immure in(phrv) จับเข้าคุก, See also: ขังไว้ในคุก

English-Thai: Nontri Dictionary
immure(vt) กักขัง,จำคุก,ขัง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immure (v) ˈɪmjˈuəʳr (i1 m y u@1 r)
immured (v) ˈɪmjˈuəʳd (i1 m y u@1 d)
immures (v) ˈɪmjˈuəʳz (i1 m y u@1 z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immure
   v 1: lock up or confine, in or as in a jail; "The suspects were
      imprisoned without trial"; "the murderer was incarcerated
      for the rest of his life" [syn: {imprison}, {incarcerate},
      {lag}, {immure}, {put behind bars}, {jail}, {jug}, {gaol},
      {put away}, {remand}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top