ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

immigrant

IH1 M AH0 G R AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immigrant-, *immigrant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immigrant(n) ผู้อพยพ, See also: ผู้ลี้ภัย, คนย้ายถิ่น, Syn. emigrant

English-Thai: Nontri Dictionary
immigrant(adj) เข้าเมือง,เกี่ยวกับการอพยพ
immigrant(n) คนเข้าเมือง,ผู้อพยพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
immigrantผู้ย้ายถิ่นเข้า, ผู้ย้ายถิ่นเข้าประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
immigrantคนเข้าเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immigrant childrenเด็กเข้าเมือง [TU Subject Heading]
Immigrantsคนเข้าเมือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You expect me to waste manpower because a few immigrants are reminded of something that supposedly happened years ago in Japan?คุณคาดหวังว่าฉันจะเสียกำลังคน ... ... เพราะผู้อพยพไม่กี่ได้รับการเตือน ... ... สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาในประเทศญี่ปุ่น? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
A member of a militant immigrant organization.เป็นสมาชิกองค์กรต่อต้านผู้ลี้ภัย Ghost in the Shell (1995)
$400 million just to lock up illegal immigrant criminals... who only got into this country because the ins decided... it's not worth the effort to screen for convicted felons.สีร้อยล้านที่ใช้เพื่อกักขังพวกต่างด้าว/ที่ก่อกาชญากรรม... พวกที่แค่เข้ามาในประเทศ / เพราะ INS เป็นผู้ตัดสินใจ... มันไม่คุ้มกับความพยายามที่จะ / ดูแลพวกนักโทษพวกนั้นเลย American History X (1998)
Traveling rich folks, immigrants and strange people, and usเศรษฐีนักเดินทาง พวกอพยพ... ผู้คนแปลกๆ และ เรา The Legend of 1900 (1998)
Immigrant bastardพวกอพยพงี่เง่า The Legend of 1900 (1998)
You said it That's the way the immigrants do itนายพูดเองนะ ไอ้พวกอพยพก็อย่างนี้ The Legend of 1900 (1998)
If immigrants are deported, if students are beaten up, we shouldn't do anything?ถ้าผู้อพยพโดนเนรเทศ ถ้านักศึกษา โดนทำร้าย พวกเราก็ไม่ควรทำอะไรใช่มั้ย The Dreamers (2003)
It originated from the Hainanese immigrants in Singaporeต้นกำเนิดมาจากชาวไฮ่หนาน ที่ย้ายมาสู่สิงคโปร์ Rice Rhapsody (2004)
Miami's swamped with criminal immigrants and refugees from 3rd world countries.ไมอามี่น่ะเต็มไปด้วยผู้ร้ายข้ามแดน และ ผู้หลบหนีเข้าเมือง จากประเทศโลกที่3 Left Turn Ahead (2007)
I go wherever I fucking like because this is my town, not yours no matter what you and your pen-pushing immigrant boy scouts might think.แต่ว่าชั้นจะไปที่ไหนก็ได้โว้ย เพราะนี่มันเมืองของชั้น ไม่ใช่ของแก ชั้นไม่สนว่าแกหรือ ไอ้พวก ต.ม. เด็กปัญญานิ่มของแกจะคิดยังไง RocknRolla (2008)
Don't you ever swear at me, you yellow puddle of immigrant piss or I'll drown you in it.อย่ามาพูดสามหาวกับชั้นน่ะ ไอ้ต่างด้าวจอมขี้ขลาด ไม่เช่นนั้น ชั้นจะฝังแกซะ RocknRolla (2008)
It's the immigrant spirit.มันคือความมุ่งมั่นของผู้อพยพ Self Made Man (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
immigrantAmerica is a country of immigrants.
immigrantAmerica is a land of immigrants.
immigrantBetween 1820 and 1973, the United States admitted more than 46 million immigrants.
immigrantImmigrants entered the land in streams.
immigrantIn the 19th century, the number of immigrants swelled rapidly.
immigrantMany groups of immigrants have been assimilated into American society.
immigrantMany immigrants to Britain have come from Asia.
immigrantMost Americans are descended from immigrants.
immigrantPacked into wooden fishing boats like sardines the immigrants undergo the dangerous voyage there.
immigrantThat country has a lot of immigrants from Europe.
immigrantThe bishop felt pity for the immigrants who were abandoned, and gave them help.
immigrantThe bishop took pity on the desperate immigrants.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ลี้ภัย(n) refugee, See also: immigrant, escapee, displaced person, exile, Example: ผู้ลี้ภัยบางคนพยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นสภาพของผู้ลี้ภัยด้วยการแต่งงานกับชาวพื้นเมือง, Thai Definition: ผู้หลบหนีภัยไปอยู่ต่างประเทศ
คนเข้าเมือง(n) immigrant, Example: เขาเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอยู่ที่จังหวัดหนองคายมานานแล้ว, Count Unit: คน
ผู้อพยพ(n) immigrant, See also: evacuee, migrator, Syn. ผู้ลี้ภัย, ผู้ย้ายถิ่น, ผู้ย้ายที่อยู่, Example: ผู้อพยพจากเขมรจำนวนมากไม่ต้องการกลับประเทศของตนอีก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ย้ายครอบครัวจากถิ่นหนึ่งไปอยู่อีกถิ่นหนึ่ง, ผู้ที่ยกพวกย้ายจากถิ่นเดิมไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเข้าเมือง[khon khao meūang] (n, exp) EN: immigrant  FR: immigrant [m]
ผู้อพยพ[phū-opphayop] (n) EN: immigrant ; evacuee ; migrator ; refugee  FR: immigrant [m] ; réfugié [m]
ตรวจคนเข้าเมือง[trūat khon khao meūang] (v, exp) EN: inspect and check immigrants  FR: contrôler l'immigration aux frontières

CMU English Pronouncing Dictionary
IMMIGRANT IH1 M AH0 G R AH0 N T
IMMIGRANTS IH1 M AH0 G R AH0 N T S
IMMIGRANT'S IH1 M AH0 G R AH0 N T S
IMMIGRANTS' IH1 M IH0 G R AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immigrant (n) ˈɪmɪgrənt (i1 m i g r @ n t)
immigrants (n) ˈɪmɪgrənts (i1 m i g r @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einwanderer {m}; Einwanderin {f}; Zuwanderer {m}; Zuwanderin {f}; Immigrant {m}; Immigrantin {f} | Einwanderer {pl}; Zuwanderer {pl}; Immigranten {pl}immigrant | immigrants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
移住者[いじゅうしゃ, ijuusha] (n) emigrant; immigrant [Add to Longdo]
移住民[いじゅうみん, ijuumin] (n) immigrant; emigrant [Add to Longdo]
移民[いみん, imin] (n,vs,adj-no) (1) (sens) emigration; immigration; (2) emigrant; immigrant; (P) [Add to Longdo]
移民労働者[いみんろうどうしゃ, iminroudousha] (n) immigrant worker [Add to Longdo]
一世[いっせい(P);いっせ, issei (P); isse] (n) a lifetime; a generation; foreign immigrant; Japanese immigrant to USA; (P) [Add to Longdo]
海外移住者[かいがいいじゅうしゃ, kaigaiijuusha] (n) immigrant; emigrant [Add to Longdo]
漢人[かんじん, kanjin] (n) ancient Chinese immigrant [Add to Longdo]
不法移民[ふほういみん, fuhouimin] (n) (1) illegal immigration; (2) illegal immigrant [Add to Longdo]
不法入国者[ふほうにゅうこくしゃ, fuhounyuukokusha] (n) illegal immigrant [Add to Longdo]
密入国者[みつにゅうこくしゃ, mitsunyuukokusha] (n) illegal immigrant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  immigrant
      n 1: a person who comes to a country where they were not born in
           order to settle there

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top