ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imbecile

IH1 M B AH0 S AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imbecile-, *imbecile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imbecile(n) คนปัญญาอ่อน (คำหยาบ), See also: คนโง่, คนงี่เง่า, Syn. cretin, idiot, moron
imbecile(adj) ปัญญาอ่อน (คำหยาบ), See also: โง่เง่า, Syn. cretinous, idiotic, moronic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imbecile(อิม'บิซีล) n. คนโง่หรือคนเบาปัญญา (ฉลาดกว่า idiot) adj. โง่,เบาปัญญา,เซ่อ, See also: imbecilic adj., Syn. deranged

English-Thai: Nontri Dictionary
imbecile(adj) โง่,ไม่เต็มบาท,ปัญญาอ่อน
imbecile(n) คนโง่,คนไม่เต็มบาท,คนปัญญาอ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
imbecileคนปัญญาอ่อนปานกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
imbecileคนมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้บ้า[aibā] (n) EN: jerk (vulg.)  FR: fou [m] ; idiot [m] ; imbécile [m]
ควาย[khwāi] (n) EN: stubborn person ; ass ; fool ; simpleton ; dunce  FR: imbécile [m] ; simplet [m]
โง่เง่า[ngō-ngao] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be dull ; be silly ; be uneducated ; be ignorant ; be unwise  FR: être idiot ; être ignorant ; être un imbécile
ปัญญาอ่อน[panyā øn] (adj) EN: retarded ; feebleminded ; moronic ; mentally-challenged  FR: imbécile ; arriéré

CMU English Pronouncing Dictionary
IMBECILE IH1 M B AH0 S AH0 L
IMBECILE IH1 M B AH0 S AY0 L
IMBECILES IH1 M B AH0 S AH0 L Z
IMBECILES IH1 M B AH0 S AY0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imbecile (n) ˈɪmbəsiːl (i1 m b @ s ii l)
imbeciles (n) ˈɪmbəsiːlz (i1 m b @ s ii l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chī, ㄔ, ] imbecile; sentimental; stupid; foolish; silly, #6,900 [Add to Longdo]
[chī, ㄔ, / ] imbecile; sentimental; stupid; foolish; silly, #6,900 [Add to Longdo]
[nuò, ㄋㄨㄛˋ, ] imbecile; timid, #30,176 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geistesschwach {adj} | geistesschwächer | am geistesschwächstenimbecile | more imbecile | most imbecile [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
低能者;低脳者(iK)[ていのうしゃ, teinousha] (n) imbecile; moron [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imbecile
   adj 1: having a mental age of three to seven years [syn:
       {imbecile}, {imbecilic}, {idiotic}]
   n 1: a person of subnormal intelligence [syn: {idiot},
      {imbecile}, {cretin}, {moron}, {changeling}, {half-wit},
      {retard}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top