ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

illimitable

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illimitable-, *illimitable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illimitable[ADJ] ไร้พรมแดน (คำทางการ), See also: ไร้เขตแดน, ไร้ขอบเขต, Syn. boundless, limitless, Ant. limitable

English-Thai: Nontri Dictionary
illimitable(adj) ไม่มีขอบเขต,ไม่มีที่สิ้นสุด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"stared into the illimitable gulf of the unknown...จ้องมองอ่าวอันกว้างใหญ่ไร้ขีดจำกัด ของสิ่งที่เขามิอาจรู้ได้ In the Mouth of Madness (1994)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illimitable    (j) ˈɪlˈɪmɪtəbl (i1 l i1 m i t @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illimitable
   adj 1: without limits in extent or size or quantity; "limitless
       vastness of our solar system" [syn: {illimitable},
       {limitless}, {measureless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top