ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

illegitimacy

IH2 L IH0 JH IH1 T AH0 M AH0 S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illegitimacy-, *illegitimacy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illegitimacy(n) การทำผิดกฎหมาย, See also: ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย, การฝ่าฝืนกฎหมาย, Syn. illegality, illicitness, Ant. legality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illegitimacy(อิลลิจิท'ทะมะซี) n. ความผิดกฎหมาย,ความนอกกฎหมาย (ลูก)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illegitimacyความเป็นบุตรที่มิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegitimacy ratioอัตราส่วนการเกิดไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illegitimacyความเป็นบุตรมิชอบด้วยกฎหมาย [TU Subject Heading]
Illegitimacy Ratioอัตราส่วนเด็กเกิดนอกสมรส [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLEGITIMACY IH2 L IH0 JH IH1 T AH0 M AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illegitimacy (n) ˌɪlɪʤˈɪtɪməsiː (i2 l i jh i1 t i m @ s ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 illegitimacy
   n 1: the status of being born to parents who were not married
      [syn: {bastardy}, {illegitimacy}, {bar sinister}]
   2: unlawfulness by virtue of not being authorized by or in
     accordance with law [ant: {legitimacy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top