ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

idiot

IH1 D IY2 AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -idiot-, *idiot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
idiot(n) คนโง่เง่า (คำหยาบ), See also: คนทึ่ม, คนปัญญาอ่อน, คนบ้องตื้น, อีเดียด, Syn. cretin, fool, moron
idiotic(adj) โง่เง่า (คำหยาบ), See also: ซึ่งไม่เต็มบาท, ปัญญาอ่อน, Syn. cretinous, imbecilic, moronic
idiot oil(sl) เครื่องดื่มอัลกอฮอล์
idiot card(sl) ใบปลิว เครื่องฉายหรือม้วนกระดาษยาวที่เขียนบทพูด (สำหรับผู้ดำเนินรายการ ผู้แสดงหรือแขกรับเชิญในรายการโทรทัศน์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
idiot(อิด'เดียท) n. คนโง่บรม, Syn. simpleton, fool

English-Thai: Nontri Dictionary
idiot(n) คนโง่,คนบ้า,คนปัญญาอ่อน
idiotic(adj) โง่,บ้า,ปัญญาอ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
idiotคนปัญญาอ่อนอย่างแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Idiotโง่เขลา, สติปัญญาเสื่อมมาก โง่เง่า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
idiot box(n, slang) โทรทัศน์, See also: T.V., tube, box, Syn. television
idiot-boox(n, slang) โทรทัศน์,ทีวี, Syn. Television

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
idiot"Ah, this is my idiot son Takashi" "Eh-er, yes. (The late) Takashi, right?" "Fuusy, he isn't dead yet! Probably."
idiotForty percent of the workforce are white-collar workers, most of whom have some of the most tedious and idiotic jobs ever concocted.
idiotHe is really a perfect idiot.
idiotIdiot, I've forgotten that two-timing bitch.
idiotI'm what the world calls an idiot.
idiot"Is your young friend an idiot or what?" asked the father.
idiotI will not be dictated to by some idiot in the personnel department.
idiotToday, looking at this web page, I realized that if these people are idiots then I must be a complete moron.
idiotWhen are you going to stop laughing like an idiot?
idiotYou are an idiot to go out in this weather.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนโง่(n) fool, See also: idiot, stupid person, doltish person, dunce, dolt, Syn. คนเขลา, คนโง่เขลา, Ant. คนฉลาด, Example: คนโง่เท่านั้นที่คิดว่าการฆ่าสัตว์เป็นพิธีกรรมที่ทำเป็นปกติอย่างหนึ่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ไม่ฉลาดหรือไม่รู้เท่าทัน
ไอ้งั่ง(n) fool, See also: idiot, moron, Thai Definition: คนโง่, คนโง่ไม่เป็นประสีประสา
คนปัญญาอ่อน(n) retard, See also: idiot, moron, ass, fool, oaf, Example: ทารกที่เกิดมาเป็นคนปัญญาอ่อน ย่อมไม่สามารถพัฒนาบุคลิกภาพแบบปกติเหมือนคนอื่นๆ ได้, Count Unit: คน
ตุ่น(n) fool, See also: idiot, stupid, Syn. คนโง่, คนเซ่อ, โง่เง่าเต่าตุ่น, Count Unit: คน, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอ้บ้า[aibā] (n) EN: jerk (vulg.)  FR: fou [m] ; idiot [m] ; imbécile [m]
บัดซบ[batsop] (adj) EN: stupid ; idiotic ; silly  FR: stupide ; idiot
บ้องตื้น[bǿngteūn] (n) EN: idiot  FR: idiot [m]
บ้องตื้น[bǿngteūn] (adj) EN: foolish ; silly ; stupid ; ignorant ; idiotic ; nitwit (inf.)  FR: idiot ; stupide ; niais ; nigaud
โฉด[chōt] (adj) EN: foolish ; stupid ; clumsy ; unwise ; silly ; ignorant ; benighted ; idiotic  FR: stupide ; absurde ; ignare ; ignorant ; idiot
โฉดเฉา[chōtchao] (adj) EN: dull ; stupid ; idiotic ; insane  FR: stupide ; idiot
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (v) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent
โฉดเขลา[chōtkhlāo] (adj) EN: foolish ; stupid ; uneducated ; ignorant ; silly ; idiotic ; dull ; unwise ; imprudent
หัวทึบ[hūatheup] (adj) EN: dull ; stupid ; silly ; foolish  FR: stupide ; idiot
เขลา[khlao] (adj) EN: foolish ; stupid ; silly ; dull  FR: idiot ; stupide ; borné

CMU English Pronouncing Dictionary
IDIOT IH1 D IY2 AH0 T
IDIOTS IH1 D IY2 AH0 T S
IDIOTIC IH2 D IY0 AA1 T IH0 K
IDIOTICALLY IH2 D IY0 AA1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
idiot (n) ˈɪdɪəʳt (i1 d i@ t)
idiots (n) ˈɪdɪəʳts (i1 d i@ t s)
idiotic (j) ˌɪdɪˈɒtɪk (i2 d i o1 t i k)
idiotically (a) ˌɪdɪˈɒtɪkliː (i2 d i o1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傻瓜[shǎ guā, ㄕㄚˇ ㄍㄨㄚ, ] idiot; foolish, #9,137 [Add to Longdo]
草包[cǎo bāo, ㄘㄠˇ ㄅㄠ, ] idiot; straw bag, #48,446 [Add to Longdo]
蠢材[chǔn cái, ㄔㄨㄣˇ ㄘㄞˊ, ] idiot, #78,517 [Add to Longdo]
二百五[èr bǎi wǔ, ㄦˋ ㄅㄞˇ ㄨˇ, ] idiot; stupid person; a dope [Add to Longdo]
大愚[dà yú, ㄉㄚˋ ㄩˊ, ] idiot; ignorant fool [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Idiot {m} | Idioten {pl}idiot | idiots [Add to Longdo]
Idiot {m}; Blödmann {m}basket [Add to Longdo]
Idiot {m} | Idioten {pl}cretin | cretins [Add to Longdo]
Idiot {m}doofus [Add to Longdo]
Idiot {m} | Idioten {pl}ninny | ninnies [Add to Longdo]
Idiot {m} | Idioten {pl}numskull | numskulls [Add to Longdo]
Idiot {m}saddo [Add to Longdo]
Idioten {pl}schnooks [Add to Longdo]
Idiotie {f}; Schwachsinn {m}idiocy [Add to Longdo]
idiotisch {adj} | idiotischer | am idiotischstenidiotic | more idiotic | most idiotic [Add to Longdo]
idiotisch {adv}idioticly [Add to Longdo]
idiotischimbecilic [Add to Longdo]
idiotisch; dummasinine [Add to Longdo]
idiotisch {adv}idiotically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやかし[ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
おたんこなす[otankonasu] (n) fool; twit; idiot; bird-brain [Add to Longdo]
すっとこどっこい[suttokodokkoi] (n,adj-na) idiot; fool; idiocy; stupidity [Add to Longdo]
べらぼう奴[べらぼうめ, beraboume] (n) (derog) (uk) (See ばかもの) moron; idiot [Add to Longdo]
チョン[chon] (n) (1) (vulg) (sl) abusive term used to refer to Koreans; (2) (original meaning) idiot; (3) Korean currency unit (1-100 of a won) [Add to Longdo]
阿呆(P);阿房[あほう(P);あほ(阿呆);アホ, ahou (P); aho ( aho ); aho] (adj-na,n) (sens) fool; simpleton; idiot; (P) [Add to Longdo]
安本丹[あんぽんたん, anpontan] (n) fool; idiot [Add to Longdo]
暗穴;闇穴[あんけつ, anketsu] (n) (1) dark hole; (2) idiot; fool; (3) (abbr) (See 闇穴道) historical road [Add to Longdo]
[ぬく, nuku] (n) (arch) (derog) (See 温い・1) idiot; dummy; slow person [Add to Longdo]
下らぬ[くだらぬ, kudaranu] (adj-f) (uk) (col) (vulg) (See 下らん) foolish; idiotic [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
白痴[はくち, hakuchi] Idiotie, Idiot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 idiot
   n 1: a person of subnormal intelligence [syn: {idiot},
      {imbecile}, {cretin}, {moron}, {changeling}, {half-wit},
      {retard}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top