ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hydrofoil

HH AY1 D R AH0 F OY2 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hydrofoil-, *hydrofoil*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hydrofoil(ไฮ'โดรฟอย) n. เรือปีกน้ำ,ปีกที่ติดกับข้างเรือให้แฉลบน้ำ

CMU English Pronouncing Dictionary
HYDROFOIL HH AY1 D R AH0 F OY2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hydrofoil (n) hˈaɪdrəfɔɪl (h ai1 d r @ f oi l)
hydrofoils (n) hˈaɪdrəfɔɪlz (h ai1 d r @ f oi l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水翼船[shuǐ yì chuán, ㄕㄨㄟˇ ㄧˋ ㄔㄨㄢˊ, ] hydrofoil, #219,396 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tragflügelboot {n}; Tragflächenboot {n} | Tragflügelboote {pl}; Tragflächenboote {pl}hydrofoil | hydrofoils [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイドロフォイル[haidorofoiru] (n) hydrofoil [Add to Longdo]
水中翼船[すいちゅうよくせん, suichuuyokusen] (n) a hydrofoil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hydrofoil
   n 1: a device consisting of a flat or curved piece (as a metal
      plate) so that its surface reacts to the water it is
      passing through; "the fins of a fish act as hydrofoils"
      [syn: {hydrofoil}, {foil}]
   2: a speedboat that is equipped with winglike structures that
     lift it so that it skims the water at high speeds; "the
     museum houses a replica of the jet hydroplane that broke the
     record" [syn: {hydrofoil}, {hydroplane}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top