ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hushed

HH AH1 SH T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hushed-, *hushed*, hush, hushe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hushed(adj) เงียบ, See also: สงบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hushedShe got into the room with hushed steps.
hushedShe hushed her baby to sleep.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงียบสงัด[ngīep sa-ngat] (adj) EN: quiet ; silent ; soundless ; noiseless ; inaudible ; hushed

CMU English Pronouncing Dictionary
HUSHED HH AH1 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hushed (v) hˈʌʃt (h uh1 sh t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
閑散[かんさん, kansan] (adj-na) (1) deserted (esp. store, market, town, streets); very few people; (2) quiet; inactive; off-season; dull; hushed; (P) [Add to Longdo]
寂とした[じゃくとした;せきとした, jakutoshita ; sekitoshita] (adj-f) still; hushed [Add to Longdo]
鳴りを静める[なりをしずめる, nariwoshizumeru] (exp,v1) (1) (See 鳴りを潜める) to fall silent; to be hushed; (2) to be inactive; to lie low [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hushed
   adj 1: in a softened tone; "hushed voices"; "muted trumpets"; "a
       subdued whisper"; "a quiet reprimand" [syn: {hushed},
       {muted}, {subdued}, {quiet}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top