ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hurtle

HH ER1 T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hurtle-, *hurtle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hurtle(vt) กระแทก, See also: โยน, พุ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hurtle(เฮฮ'เทิล) v.,n. (การ) พุ่ง,เคลื่อนไปอย่างรวดเร็วมาก,เบียดและผลักอุตลุด,กระทบ,ชน., Syn. charge, rush, crash

English-Thai: Nontri Dictionary
hurtle(n) การทุ่ม,การขว้าง,การโยน,การกระทบ,การชน
hurtle(vi) ทุ่ม,ขว้าง,โยน,กระทบ,ชน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
IT'S A STRIKE OF INCREDIBLE POWER. TRILLIONS OF STARS HURTLE PAST ONE ANOTHERและช้าเรากำลังปิด ในวิธีการทำงาน Beyond the Darkness (2010)
Hurtle myself against city walls in mad attempt.พยายามเอาตัวข้าพุ่งชนกำแพงเมืองอย่างบ้าคลั่งงั้นรึ Blood Brothers (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hurtleThe boomerang hurtled, whistling through the air.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โถม(v) rush, See also: hurtle, pounce on, swoop down, Syn. พุ่ง, Example: คลื่นลูกใหญ่ยังคงโถมเข้าใส่เป็นระยะๆ, Thai Definition: โผเข้าไปอย่างรวดเร็ว, รวมกำลังพุ่งเข้าใส่

CMU English Pronouncing Dictionary
HURTLE HH ER1 T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hurtle (v) hˈɜːʳtl (h @@1 t l)
hurtled (v) hˈɜːʳtld (h @@1 t l d)
hurtles (v) hˈɜːʳtlz (h @@1 t l z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hurtle
   v 1: move with or as if with a rushing sound; "The cars hurtled
      by"
   2: make a thrusting forward movement [syn: {lunge}, {hurl},
     {hurtle}, {thrust}]
   3: throw forcefully [syn: {hurl}, {hurtle}, {cast}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top