ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hurriedly

HH ER1 IY0 D L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hurriedly-, *hurriedly*, hurried
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hurriedly(adv) อย่างรีบร้อน, See also: อย่างขมีขมัน, อย่างกระวีกระวาด, อย่างตะลีตะลาน, อย่างรีบเร่ง, อย่างตาลีตาเหลือก

English-Thai: Nontri Dictionary
hurriedly(adv) อย่างรีบเร่ง,อย่างด่วน,อย่างรีบร้อน,อย่างฉุกละหุก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hurriedlyI got a glimpse of the wrestler as he hurriedly left the gymnasium.
hurriedlyI got a quick glimpse of Takanohana as he hurriedly left the gymnasium.
hurriedlyI hurriedly started searching in earnest.
hurriedlyThe young man got up hurriedly, stammered a few words and in a moment was gone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลุกลี้ลุกลน(adv) hurriedly, See also: hastily, Syn. ลนลาน, ตะลีตะลาน, ลุกลน, Example: เขามองดูรอบตัวเขาอย่างลุกลี้ลุกลน, Thai Definition: เร่งรีบอย่างไม่เป็นระเบียบ
อย่างเร่งรีบ(adv) hastily, See also: hurriedly, quickly, Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งด่วน, Ant. ช้า, Example: การก่อสร้างตึกเป็นไปอย่างเร่งรีบเนื่องจากเหลือเวลาในการก่อสร้างเพียงปีเศษเท่านั้น
ผลุน(adv) hastily, See also: hurriedly, suddenly, abruptly, Syn. ถลัน, พรวด, ผลีผลาม, หุนหัน, ผลุนผลัน, Example: เขาวิ่งผลุนออกจากบ้านไปโดยไม่บอกกล่าวใคร, Thai Definition: โดยรวดเร็วทันที (อย่างไม่ได้นึกคาดหมาย)
ผลุบผลับ(adv) hurriedly, See also: quickly, swiftly, speedily, rapidly, hastily, Syn. ลุกลน, Example: เวลาเข้าไปพบท่าน ก็อย่าทำกริยาผลุบผลับให้ท่านเห็น, Thai Definition: อย่างไม่เรียบร้อย
รีบร้อน(adv) hurriedly, See also: hastily, in a hurry, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: อีเก้งสองตัวแม่ลูกพากันวิ่งผ่านหน้าไปเราอย่างรีบร้อน
เสลือกสลน(adv) hurriedly, See also: in haste, Syn. เถลือกถลน, ลนลาน, เสือกสน, ถลีถลำ, Example: เขาวิ่งเสลือกสลนออกไปทันที่ทราบข่าว, Thai Definition: รีบร้อนจนขาดความระมัดระวัง
ตามควาย(adv) hastily, See also: hurriedly, Syn. รีบร้อน, Example: เขาเดินอย่างตามควาย จนเพื่อนๆ บ่นว่าตามไม่ทัน, Thai Definition: อย่างมีอาการเร่งรีบ, Notes: (สำนวน)
ตาลีตาเหลือก(adv) hurriedly, See also: hastily, speedily, Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ตาลีตาลาน, ลุกลน, Ant. เรื่อย ๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า, Example: เขาวิ่งตาลีตาเหลือกขึ้นรถไฟที่กำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานี, Thai Definition: อย่างมีอาการรีบร้อนลนลาน, ตื่นกลัว
ตาเหลือก(adv) hastily, See also: hurriedly, speedily, Syn. ตาลีตาเหลือก, ตาลีตาลาน, ลนลาน, รีบร้อน, Ant. เรื่อย ๆ, เชื่องช้า, Example: เขารีบตาเหลือกไปทำงานเพราะตื่นสายมาก, Thai Definition: อาการรีบร้อนลนลาน, ตื่นกลัว
เถลือกถลน(adv) hurriedly, See also: hastily, Syn. ลุกลน, ลนลาน, ถลีถลำ, Example: เขาหนีอย่างเถลือกถลนเพื่อให้พ้นห่ากระสุนของข้าศึก, Thai Definition: รีบร้อนจนขาดความระมัดระวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า ๆ[chā-chā] (adv) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily  FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[chakchā] (adv) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace  FR: lentement
โดยไม่รั้งรอ[dōi mai rang rø] (adv) EN: hurriedly
โดยไม่รีรอ[dōi mai rīrø] (adv) EN: hurriedly
โดยไม่รอช้า[dōi mai rø chā] (adv) EN: hurriedly
เอื่อย[eūay] (adv) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily  FR: nonchalamment
กะทันหัน = กระทันหัน[kathanhan = krathanhan] (adv) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste  FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
ล่าช้า[lāchā] (adv) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly  FR: lentement
เนิบ[noēp] (adv) EN: slowly ; gently ; unhurriedly  FR: lentement ; mollement ; faiblement
เนิบนาบ[noēpnāp] (adv) EN: slowly ; unhurriedly ; tardily ; gently ; leisurely

CMU English Pronouncing Dictionary
HURRIEDLY HH ER1 IY0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hurriedly (a) hˈʌrɪdliː (h uh1 r i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赶紧[gǎn jǐn, ㄍㄢˇ ㄐㄧㄣˇ, / ] hurriedly, #2,076 [Add to Longdo]
匆匆[cōng cōng, ㄘㄨㄥ ㄘㄨㄥ, ] hurriedly, #6,752 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せかせか[sekaseka] (adv,n,vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P) [Add to Longdo]
そこそこに[sokosokoni] (adv) hurriedly; in a hurry [Add to Longdo]
そそくさ[sosokusa] (adv-to) (on-mim) hurriedly; in haste [Add to Longdo]
とっとと[tottoto] (adv) (See 疾く疾く) quickly; hurriedly [Add to Longdo]
緩り[ゆるり, yururi] (adv-to) unhurriedly; leisurely; slowly; relaxedly; taking one's time [Add to Longdo]
急いで[いそいで, isoide] (exp) hurriedly; (P) [Add to Longdo]
急遽(P);急きょ(P);急拠(iK)[きゅうきょ, kyuukyo] (adj-na,adv) hurriedly; in a hurry; (P) [Add to Longdo]
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (n-suf,n-adv) (1) as soon as...; just after...; immediately after...; (adv) (2) (usu. as 早々に) hurriedly; in haste; quickly; promptly; early; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hurriedly
   adv 1: in a hurried or hasty manner; "the way they buried him so
       hurriedly was disgraceful"; "hastily, he scanned the
       headlines"; "sold in haste and at a sacrifice" [syn:
       {hurriedly}, {hastily}, {in haste}] [ant: {unhurriedly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top