ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hurried

HH ER1 IY0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hurried-, *hurried*, hurri, hurrie
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hurried(adj) ที่รีบร้อน, See also: ที่ลนลาน, เร่งด่วน
hurriedly(adv) อย่างรีบร้อน, See also: อย่างขมีขมัน, อย่างกระวีกระวาด, อย่างตะลีตะลาน, อย่างรีบเร่ง, อย่างตาลีตาเหลือก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hurried(เฮอ'รีด) adj. รีบเร่ง,รีบร้อน,ฉุกละหุก,ด่วน., See also: hurriedly adv. hurriedness n., Syn. rushed

English-Thai: Nontri Dictionary
hurriedly(adv) อย่างรีบเร่ง,อย่างด่วน,อย่างรีบร้อน,อย่างฉุกละหุก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hurriedBecause they had no time to spare, they hurried back to town.
hurriedBob hurried home in order to watch the TV program.
hurriedCrying loudly, the little girl hurried to the door.
hurriedHaving finished breakfast, I hurried to school.
hurriedHe hurried back from England.
hurriedHe hurried in order to get the bus.
hurriedHe hurried on to make up for lost time.
hurriedHe hurried past me without stopping to speak.
hurriedHe hurried so as not to miss the train.
hurriedHe hurried so as to be in time for the train.
hurriedHe hurried so as to catch the bus.
hurriedHe hurried to his parents as soon as he received the letter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลุกลี้ลุกลน(adv) hurriedly, See also: hastily, Syn. ลนลาน, ตะลีตะลาน, ลุกลน, Example: เขามองดูรอบตัวเขาอย่างลุกลี้ลุกลน, Thai Definition: เร่งรีบอย่างไม่เป็นระเบียบ
อย่างเร่งรีบ(adv) hastily, See also: hurriedly, quickly, Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งด่วน, Ant. ช้า, Example: การก่อสร้างตึกเป็นไปอย่างเร่งรีบเนื่องจากเหลือเวลาในการก่อสร้างเพียงปีเศษเท่านั้น
ผลุน(adv) hastily, See also: hurriedly, suddenly, abruptly, Syn. ถลัน, พรวด, ผลีผลาม, หุนหัน, ผลุนผลัน, Example: เขาวิ่งผลุนออกจากบ้านไปโดยไม่บอกกล่าวใคร, Thai Definition: โดยรวดเร็วทันที (อย่างไม่ได้นึกคาดหมาย)
ผลุบผลับ(adv) hurriedly, See also: quickly, swiftly, speedily, rapidly, hastily, Syn. ลุกลน, Example: เวลาเข้าไปพบท่าน ก็อย่าทำกริยาผลุบผลับให้ท่านเห็น, Thai Definition: อย่างไม่เรียบร้อย
รีบร้อน(adv) hurriedly, See also: hastily, in a hurry, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: อีเก้งสองตัวแม่ลูกพากันวิ่งผ่านหน้าไปเราอย่างรีบร้อน
รีบร้อน(adj) hurried, See also: hasty, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: การติดต่อส่งข่าวสารไปมาถึงกันของคนไทยในสมัยโบราณนั้น ถ้าเป็นเรื่องรีบร้อนสำคัญก็มักจะจัดให้คนถือไป แต่หากเป็นเรื่องธรรมดา ไม่เร่งร้อน ก็มักจะฝากไปกับพ่อค้า
เสลือกสลน(adv) hurriedly, See also: in haste, Syn. เถลือกถลน, ลนลาน, เสือกสน, ถลีถลำ, Example: เขาวิ่งเสลือกสลนออกไปทันที่ทราบข่าว, Thai Definition: รีบร้อนจนขาดความระมัดระวัง
ตามควาย(adv) hastily, See also: hurriedly, Syn. รีบร้อน, Example: เขาเดินอย่างตามควาย จนเพื่อนๆ บ่นว่าตามไม่ทัน, Thai Definition: อย่างมีอาการเร่งรีบ, Notes: (สำนวน)
ตาลีตาเหลือก(adv) hurriedly, See also: hastily, speedily, Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ตาลีตาลาน, ลุกลน, Ant. เรื่อย ๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า, Example: เขาวิ่งตาลีตาเหลือกขึ้นรถไฟที่กำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานี, Thai Definition: อย่างมีอาการรีบร้อนลนลาน, ตื่นกลัว
ตาเหลือก(adv) hastily, See also: hurriedly, speedily, Syn. ตาลีตาเหลือก, ตาลีตาลาน, ลนลาน, รีบร้อน, Ant. เรื่อย ๆ, เชื่องช้า, Example: เขารีบตาเหลือกไปทำงานเพราะตื่นสายมาก, Thai Definition: อาการรีบร้อนลนลาน, ตื่นกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า ๆ[chā-chā] (adv) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily  FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[chakchā] (adv) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace  FR: lentement
เชื่องช้า[cheūangchā] (v) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic  FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
โดยไม่รั้งรอ[dōi mai rang rø] (adv) EN: hurriedly
โดยไม่รีรอ[dōi mai rīrø] (adv) EN: hurriedly
โดยไม่รอช้า[dōi mai rø chā] (adv) EN: hurriedly
เอื่อย[eūay] (adv) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily  FR: nonchalamment
กะทันหัน = กระทันหัน[kathanhan = krathanhan] (adv) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste  FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
ล่าช้า[lāchā] (adv) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly  FR: lentement
ลุกลี้ลุกลน[luklīluklon] (adj) EN: hurried ; hasty   FR: agité ; énervé

CMU English Pronouncing Dictionary
HURRIED HH ER1 IY0 D
HURRIEDLY HH ER1 IY0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hurried (v) hˈʌrɪd (h uh1 r i d)
hurriedly (a) hˈʌrɪdliː (h uh1 r i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jí, ㄐㄧˊ, ] hurried; worried, #1,767 [Add to Longdo]
赶紧[gǎn jǐn, ㄍㄢˇ ㄐㄧㄣˇ, / ] hurriedly, #2,076 [Add to Longdo]
匆匆[cōng cōng, ㄘㄨㄥ ㄘㄨㄥ, ] hurriedly, #6,752 [Add to Longdo]
急速[jí sù, ㄐㄧˊ ㄙㄨˋ, ] hurried; at a great speed; rapid (development), #12,456 [Add to Longdo]
仓促[cāng cù, ㄘㄤ ㄘㄨˋ, / ] hurried, #18,445 [Add to Longdo]
心急[xīn jí, ㄒㄧㄣ ㄐㄧˊ, ] hurried; worried; ruffled, #19,988 [Add to Longdo]
[cōng, ㄘㄨㄥ, ] hurried; hasty, #23,056 [Add to Longdo]
急拍拍[jí pāi pāi, ㄐㄧˊ ㄆㄞ ㄆㄞ, ] hurried; impatient; rushed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せかせか[sekaseka] (adv,n,vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P) [Add to Longdo]
そこそこに[sokosokoni] (adv) hurriedly; in a hurry [Add to Longdo]
そそくさ[sosokusa] (adv-to) (on-mim) hurriedly; in haste [Add to Longdo]
とっとと[tottoto] (adv) (See 疾く疾く) quickly; hurriedly [Add to Longdo]
緩り[ゆるり, yururi] (adv-to) unhurriedly; leisurely; slowly; relaxedly; taking one's time [Add to Longdo]
急いで[いそいで, isoide] (exp) hurriedly; (P) [Add to Longdo]
急きたてられる[せきたてられる, sekitaterareru] (v1) to be hurried; to be hastened; to be hard pressed [Add to Longdo]
急き込む;急込む[せきこむ, sekikomu] (v5m,vi) to sound agitated, hurried, flustered; to be impatient [Add to Longdo]
急設[きゅうせつ, kyuusetsu] (n,vs) hurried construction; speedy laying [Add to Longdo]
急造[きゅうぞう, kyuuzou] (n,vs,adj-no) hurried construction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hurried
   adj 1: moving rapidly or performed quickly or in great haste; "a
       hurried trip to the store"; "the hurried life of a city";
       "a hurried job" [ant: {unhurried}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top