ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

humiliate

HH Y UW0 M IH1 L IY0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humiliate-, *humiliate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humiliate(vt) ขายหน้าขายตา, See also: ทำให้เสียเกียรติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humiliate(ฮิวมิล'ลีเอท) vt. ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสียเกียรติ., See also: humiliatingly adv. humiliator n. humiliatory, humiliative adj., Syn. mortify, disgrace

English-Thai: Nontri Dictionary
humiliate(vt) ลดเกียรติ,ลูบคม,ทำให้ละพยศ,ทำให้อาย,ทำให้ขายหน้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humiliateAt the party, one of his political opponents humiliated him in the presence of many guests.
humiliateHe felt utterly humiliated.
humiliateHe was humiliated by her.
humiliateI was never so humiliated in my life.
humiliateShe failed and felt humiliated.
humiliateShe felt so humiliated that she couldn't say anything.
humiliateTo lose face means to be humiliated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจียมตน(v) humble, See also: humiliate, abase, Syn. เจียมตัว, เจียมเนื้อเจียมตัว, เจียมกะลาหัว, Example: พวกคนใช้เหล่านี้ไม่รู้จักเจียมตนทำตัวเผยอเจ้านาย, Thai Definition: รู้จักประมาณตัว, ประพฤติตนพอสถานประมาณ
สบประมาท(v) insult, See also: humiliate, belittle, disparage, despise, look down upon, slight, Syn. ดูถูก, ดูหมิ่น, ปรามาส, หมิ่นประมาท, ดูแคลน, Example: เขาชอบสบประมาทคนอื่นอยู่เสมอๆ, Thai Definition: แสดงกิริยาวาจาดูถูกกันซึ่งหน้า, ประมาทหน้า
หมิ่น(v) insult, See also: humiliate, dishonor, disgrace, Syn. ดูหมิ่น, ดูถูก, Ant. ยกย่อง, Example: ศักดิ์ศรีอดีตนายพลของกองทัพถูกหมิ่นอย่างรุนแรง, Thai Definition: แสดงอาการเป็นเชิงดูถูก
ฉีกหน้า(v) humiliate, See also: shame, disgrace, turn against, mortify, insult, Example: เขาต้องการประชดบิดาและฉีกหน้าเขาให้เจ็บอาย, Thai Definition: ทำให้ได้รับความอับอาย, ทำให้เสียหน้า
หลู่(v) insult, See also: humiliate, disparage, scorn, disdain, slight, Syn. ลบหลู่, ดูถูก, ดูหมิ่น, Ant. เชิดชู, ยกย่อง, Example: เธอไม่ควรหลู่เกียรติเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปยศอดสู[appayot otsū] (v) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour
ฉีกหน้า[chīknā] (v) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against  FR: humilier
เจียมตน[jīemton] (v) EN: humble ; humiliate ; abase
หลู่[lū] (v) EN: insult ; humiliate ; disparage ; scorn ; disdain ; slight ; treat with disrespect  FR: insulter : humilier ; mépriser
หมิ่น[min] (v) EN: insult ; humiliate ; dishonor ; disgrace  FR: diffamer ; insulter ; humilier
น้อยหน้า[nøinā] (v) EN: be inferior ; feel small ; feel cheap ; feel humiliated  FR: avoir honte
ระราน[rarān] (v) EN: play bully ; bully and humiliate ; run amuck  FR: maltraiter ; brimer
สบประมาท[soppramāt] (v) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; slight  FR: offenser ; outrager

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMILIATE HH Y UW0 M IH1 L IY0 EY2 T
HUMILIATED HH Y UW0 M IH1 L IY0 EY2 T IH0 D
HUMILIATES HH Y UW0 M IH1 L IY0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humiliate (v) hjˈuːmˈɪlɪɛɪt (h y uu1 m i1 l i ei t)
humiliated (v) hjˈuːmˈɪlɪɛɪtɪd (h y uu1 m i1 l i ei t i d)
humiliates (v) hjˈuːmˈɪlɪɛɪts (h y uu1 m i1 l i ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
凹ます[へこます, hekomasu] (v5s,vt) to dent; to indent; to depress; to humiliate [Add to Longdo]
凹ませる[へこませる, hekomaseru] (v1) to dent; to indent; to depress; to humiliate [Add to Longdo]
辱める[はずかしめる, hazukashimeru] (v1,vt) (1) to put to shame; to humiliate; to disgrace; to insult; (2) to rape [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humiliate
   v 1: cause to feel shame; hurt the pride of; "He humiliated his
      colleague by criticising him in front of the boss" [syn:
      {humiliate}, {mortify}, {chagrin}, {humble}, {abase}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top