ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

huffy

HH AH1 F IY0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -huffy-, *huffy*
English-Thai: Nontri Dictionary
huffy(adj) โกรธง่าย,อารมณ์ไม่ดี,งอน,ฉุน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No need to get all huffy and puffy with me.ไม่จำเป็นต้องทำฉุนเฉียวกับฉันหรอก Season of the Hexenbiest (2012)
I got some Huffy vans to track down.เราพลาดตอนไปงานฝังศพ My Bloody Valentine (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
HUFFY    HH AH1 F IY0
HUFFY'S    HH AH1 F IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
huffy    (j) hˈʌfiː (h uh1 f ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 huffy
   adj 1: quick to take offense [syn: {huffy}, {thin-skinned},
       {feisty}, {touchy}]
   2: roused to anger; "stayed huffy a good while"- Mark Twain;
     "she gets mad when you wake her up so early"; "mad at his
     friend"; "sore over a remark" [syn: {huffy}, {mad}, {sore}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top