ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

housebreaking

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -housebreaking-, *housebreaking*, housebreak
English-Thai: Nontri Dictionary
housebreaking(n) การย่องเบา,การงัดแงะ,การบุกรุกเข้าบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
housebreakingการเข้าไปลักทรัพย์ในเคหสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
housebreaking implements, possession ofการนำเครื่องมือเพื่อลักทรัพย์เข้าไปในเคหสถาน (ของผู้อื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einbruch {m} | Einbrüche {pl}housebreaking | housebreakings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレートトレーニング[kure-totore-ningu] (n) crate training; housebreaking; house-training [Add to Longdo]
家宅侵入罪[かたくしんにゅうざい, katakushinnyuuzai] (n) (crime of) trespassing; housebreaking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 housebreaking
   n 1: trespassing for an unlawful purpose; illegal entrance into
      premises with criminal intent [syn: {housebreaking},
      {break-in}, {breaking and entering}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top