ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hotshot

HH AA1 SH AA2 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hotshot-, *hotshot*
English-Thai: Longdo Dictionary
hotshot(n) คนเก่งรอบด้าน เช่น She was sure a hotshot on the keyboard, 93 words per minute!

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hotshotadj. เฟื่อง. n. ผู้ทะเยอทะยานที่กำลังเฟื่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hotshotHotshot!

CMU English Pronouncing Dictionary
HOTSHOT HH AA1 SH AA2 T
HOTSHOTS HH AA1 SH AA2 T S

Japanese-English: EDICT Dictionary
遣り手;遣手(io);やり手[やりて, yarite] (n) (1) doer; (2) giver; (3) skilled person; capable person; shrewd person; go-getter; hotshot; (4) (See 遣り手婆・やりてばば) brothel madam [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hotshot
   n 1: someone who is dazzlingly skilled in any field [syn: {ace},
      {adept}, {champion}, {sensation}, {maven}, {mavin},
      {virtuoso}, {genius}, {hotshot}, {star}, {superstar},
      {whiz}, {whizz}, {wizard}, {wiz}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top