ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hotchpotch

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hotchpotch-, *hotchpotch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hotchpotch(n) การผสม, See also: การนำของหลายอย่างมาผสมกัน
hotchpotch(n) จับฉ่าย, See also: น้ำซุปหรือเนื้อต้มกับผัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hotchpotch(ฮอทชฺ'พอทชฺ) n. น้ำชุปหรือเนื้อต้มกับผัก (มักใส่ข้าวบาร์เลย์) ,จับฉ่าย. ดูhotchpot

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับฉ่าย[japchāi] (n) EN: hotchpotch ; jumble  FR: mélange [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hotchpotch (n) hˈɒtʃpɒtʃ (h o1 ch p o ch)
hotchpotches (n) hˈɒtʃpɒtʃɪz (h o1 ch p o ch i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hotchpotch
   n 1: a motley assortment of things [syn: {odds and ends},
      {oddments}, {melange}, {farrago}, {ragbag}, {mishmash},
      {mingle-mangle}, {hodgepodge}, {hotchpotch}, {gallimaufry},
      {omnium-gatherum}]
   2: a stew (or thick soup) made with meat and vegetables

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top