ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hostility

HH AA0 S T IH1 L AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hostility-, *hostility*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hostility(n) ความเป็นศัตรู, See also: การมุ่งร้าย, Syn. animosity, antagonism, enmity, Ant. friendliness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hostility(ฮอลทิล'ลิที) n. ความเป็นปรปักษ์,การมีเจตนาร้าย,การเป็นศัตรู,การไม่เป็นมิตร., See also: hostilities n. สงคราม, การทำสงคราม, Syn. enmity, animosity

English-Thai: Nontri Dictionary
hostility(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร,ความมุ่งร้าย,ความเกลียดชัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hostilityความเป็นศัตรูกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hostility(n) unfriendly and not liking or agreeing with something:

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hostilityHostility was replaced by love.
hostilityI have no personal hostility to the system.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[ākhāt] (n) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility  FR: inimitié [f] ; aversion [f]
ความไม่เป็นมิตร[khwām mai pen mit] (n, exp) EN: hostility ; animosity ; resentment
ความเป็นปรปักษ์[khwām pen pørapak] (n, exp) EN: hostility ; antagonism ; being an enemy  FR: hostilité [f] ; antagonisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HOSTILITY HH AA0 S T IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hostility (n) hˈɒstˈɪlɪtiː (h o1 s t i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嫌隙[xián xì, ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, ] hostility; animosity; suspicion, #78,871 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfeindung {f}; Feindschaft {f} | Anfeindungen {pl}hostility | hostilities [Add to Longdo]
Ausländerfeindlichkeit {f}hostility towards foreigners [Add to Longdo]
Fremdenfeindlichkeit {f}; Xenophobie {f}; Angst vor Fremdenhostility towards foreigners; xenophobia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
敵意[てきい, tekii] (n) hostility; animosity; (P) [Add to Longdo]
敵対[てきたい, tekitai] (n,vs) hostility; antagonism; opposition; (P) [Add to Longdo]
敵愾心[てきがいしん, tekigaishin] (n) hostility; enmity [Add to Longdo]
反抗[はんこう, hankou] (n,vs) opposition; resistance; insubordination; defiance; hostility; rebellion; (P) [Add to Longdo]
反対[はんたい, hantai] (adj-na,n,vs,adj-no) opposition; resistance; antagonism; hostility; contrast; objection; dissension; reverse; opposite; vice versa; (P) [Add to Longdo]
反目[はんもく, hanmoku] (n,vs) enmity; antagonism; hostility [Add to Longdo]
不和反目[ふわはんもく, fuwahanmoku] (n) discord and hostility; feud [Add to Longdo]
眈々;眈眈[たんたん, tantan] (adj-na,n) vigilant hostility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hostility
   n 1: a hostile (very unfriendly) disposition; "he could not
      conceal his hostility" [syn: {hostility}, {ill will}]
   2: a state of deep-seated ill-will [syn: {hostility}, {enmity},
     {antagonism}]
   3: the feeling of a hostile person; "he could no longer contain
     his hostility" [syn: {hostility}, {enmity}, {ill will}]
   4: violent action that is hostile and usually unprovoked [syn:
     {aggression}, {hostility}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top