ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

host

HH OW1 S T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -host-, *host*
English-Thai: Longdo Dictionary
co-host(n) เจ้าภาพร่วม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
host(n) เจ้าบ้าน, See also: เจ้าภาพ, เจ้าของบ้าน, ผู้จัดงาน
host(vt) ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ, See also: ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน, ให้การต้อนรับในฐานะเจ้าบ้าน
host(vt) เป็นผู้จัดรายการ, See also: เป็นพิธีกร
host(n) พิธีกร, See also: ผู้จัดรายการ, Syn. entertain, master of ceremonies
host(n) สัตว์หรือพืชที่เป็นที่อาศัยของปรสิต
host(vt) ให้สถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อจัดงาน
host(n) กลุ่มคนจำนวนมาก, See also: สิ่งของจำนวนมาก, Syn. herd, horde, throng
host(n) กองทัพ
hostel(n) ที่พักราคาไม่แพงสำหรับนักเดินทางอายุน้อย, See also: หอพักราคาไม่แพงสำหรับนักเดินทางอายุน้อย, Syn. youth hostel
hostage(n) ตัวประกัน, See also: ตัวจำนำ, เชลย, Syn. captive, pawn, prisoner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
host(โฮสทฺ) n. เจ้าบ้าน,เจ้าภาพ,เจ้าของบ้าน,ผู้จัดการ,สัตว์หรือพืชที่ซึ่งปรสิตอาศัยกินอยู่. vt. ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าภาพ, Syn. publican, landlord
host computerคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคอมพิวเตอร์แม่งานหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวหลักในเครือข่าย ที่จะทำหน้าที่ควบคุมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายนั้นทั้งหมด เป็นทั้งที่เก็บโปรแกรมและข้อมูลพื้นฐาน ที่คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้ได้ในเรื่องการสื่อสาร หมายถึง คอมพิวเตอร์เครื่องที่ใช้ต่อเข้า/ออก
hostage(ฮอส'ทิจฺ) n. ตัวประกัน,ของค้ำประกัน, See also: hostageship, n.
hostel(ฮอส'เทิล) n. ที่พัก,โรงแรม,หอพักนักเรียน. v. เดินทางและพักในที่พักรับรองดังกล่าว
hosteler(ฮอส'ทะเลอะ) n. ผู้จัดการโรงแรมหรือที่พัก,เจ้าของผู้ดูแลโรงงานหรือที่พัก
hostelry(ฮอส'เทิลรี) n. ที่พักรับรอง,โรงแรม
hostess(โฮส'ทิส) n. เจ้าบ้านที่เป็นหญิง,เจ้าของโรงแรมที่เป็นผู้หญิง,พนักงานบริการที่เป็นหญิง (เช่นบนเครื่องบิน,ภัตตาคารและอื่น ๆ) ,พาร์ตเนอร์. vt. ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหรือพนักงานบริการที่เป็นหญิง
hostile(ฮอส'ไทลฺ,ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์,ต่อต้าน,มีเจตนาร้าย,เป็นศัตรู,ไม่เป็นมิตร,ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary, antagonistic
hostility(ฮอลทิล'ลิที) n. ความเป็นปรปักษ์,การมีเจตนาร้าย,การเป็นศัตรู,การไม่เป็นมิตร., See also: hostilities n. สงคราม, การทำสงคราม, Syn. enmity, animosity
hostler(ฮอส'เลอะ,ออส'เลอะ) n. คนดูแลม้า (โดยเฉพาะที่โรงแรม), See also: hostlership, n.

English-Thai: Nontri Dictionary
host(n) เจ้าบ้าน,เจ้าภาพ,กองทัพ,ฝูง,โขลง
hostage(n) ตัวประกัน,เชลย,ของประกัน
hostel(n) โรงแรม,หอพักนักเรียน,ที่พักรับรอง
hostess(n) เจ้าของบ้าน,พนักงานต้อนรับ(หญิง),พนักงานบริการบนเครื่องบิน(หญิง)
hostile(adj) เป็นศัตรู,มุ่งร้าย,เกลียดชัง,ไม่เป็นมิตร
hostility(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร,ความมุ่งร้าย,ความเกลียดชัง
hostler(n) คนเลี้ยงม้า
ghost(n) ผี,ปีศาจ,ภูติผี,ภาพลวงตา,เงา,วิญญาณ
ghostly(adj) เหมือนผี,เหมือนปีศาจ,น่ากลัว,เกี่ยวกับวิญญาณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
host๑. แม่ข่าย๒. แม่งาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
host๑. ตัวถูกเบียน๒. ตัวให้อาศัย [มีความหมายเหมือนกับ parasitifer] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
host๑. พืชให้อาศัย๒. พืชถูกเบียน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
host๑. แม่ข่าย๒. แม่งาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hostเหย้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
host computer๑. คอมพิวเตอร์แม่ข่าย๒. คอมพิวเตอร์แม่งาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
host languageภาษาเจ้าบ้าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
host of predilectionตัวถูกเบียนเหมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
host rockหินเหย้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
host, accidentalตัวให้อาศัยโดยบังเอิญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
hostเครื่องแม่ข่าย [คอมพิวเตอร์]
hostเจ้าภาพฝ่ายชาย [การทูต]
hostผู้ถูกอาศัย, ตัวถูกเบียน, สิ่งมีชีวิตใด ๆ ที่มีปรสิตเข้าไปอาศัยอยู่ เช่น ต้นไม้ที่มีกาฝาก คนที่มีพยาธิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
host countryประเทศเจ้าภาพ [การทูต]
host stateรัฐผู้รับ [การทูต]
Hostage negotiationsการเจรจาต่อรองตัวประกัน [TU Subject Heading]
Hostagesตัวประกัน [TU Subject Heading]
hostessเจ้าภาพฝ่ายหญิง [การทูต]
Hostile Takeoverการเข้าครอบครองกิจการอย่างไม่เป็นมิตร [ธุรกิจ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hostile witness(n) พยานปรปักษ์
hostility(n) unfriendly and not liking or agreeing with something:

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hostAfter a hearty dinner, Willie thanked the host.
hostA host of friends came to see me off.
hostAll the hostages were released unharmed.
hostAt the time, Japan was faced with a host of diplomatic problems.
hostEverybody took a hostile attitude toward illegal aliens.
hostHe got married an air hostess.
hostHe is hostile to the proposal.
hostHe played an excellent host at today's party.
hostHe thanked his host for a most enjoyable party.
hostHe tried to brave it out while held as a hostage.
hostHostility was replaced by love.
hostHow many times has Japan hosted the Olympics?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงแรม(n) hotel, See also: hostel, motel, Syn. โฮเต็ล, Count Unit: โรง, แห่ง
สวนกระแส(adj) adverse, See also: hostile, Syn. สวนทาง, Ant. ตามกระแส, Example: นักวิชาการต่างไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมสวนกระแส ปฏิรูปการเมือง ของรัฐบาล, Thai Definition: กระทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำ หรือเสนอออกสู่สาธารณะชน
เจ้าบ้าน(n) host, See also: owner of the house, householder, Syn. เจ้าของบ้าน, Example: เจ้าบ้านทั้งคู่ยืนต้อนรับแขกอยู่ที่ประตู, Thai Definition: ผู้ที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน
ปฏิคม(n) receptionist, See also: host, hostess, steward, stewardess, welcomer, Syn. ผู้ต้อนรับ, ผู้รับแขก, ผู้ดูแลต้อนรับ, Example: ผู้ที่ทำหน้าที่ปฏิคมในงานประชุมระดับนานาชาติต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง
ผู้รับรอง(n) receptionist, See also: hostess, Example: เขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับรองชาวต่างชาติอยู่เสมอ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ให้การต้อนรับ
ไพริน(n) enemy, See also: hostile person, Syn. ข้าศึก, ไพรี, ศัตรู, ปรปักษ์, ผู้จองเวร, Example: บ้านเมืองเราตอนนี้มีไพรินหลายทางที่คอยจ้องทำลายเรา, Count Unit: คน, พวก
ไพรินทร์(n) hostile king, See also: king who is an enemy, Example: ข้ารู้สึกโกรธแค้นไพรินทร์ผู้นี้มาก เราไม่เคยไปทำอะไรให้มันเจ็บใจเลย มันยังกลับมาทำลายเรา, Thai Definition: กษัตริย์ผู้เป็นข้าศึก
ตัวจำนำ(n) hostage, See also: pledge, Syn. ตัวประกัน, Example: เถ้าแก่เอาตัวหลานสาวเขาไว้เป็นตัวจำนำหนี้ของเขา, Thai Definition: ตัวแทนที่ให้อยู่เป็นประกันในความซื่อตรงมั่นคง
ตัวประกัน(n) hostage, See also: pledge, Syn. เชลย, ตัวจำนำ, Example: พวกเขาจับผู้โดยสารเป็นตัวประกันเพื่อต่อรองขอลี้ภัยการเมือง, Thai Definition: บุคคลที่ถูกยึดหน่วงตัวไว้เพื่อใช้ต่อรอง
ตัวประกัน(n) hostage, See also: pledge, Syn. เชลย, ตัวจำนำ, Example: พวกเขาจับผู้โดยสารเป็นตัวประกันเพื่อต่อรองขอลี้ภัยการเมือง, Thai Definition: บุคคลที่ถูกยึดหน่วงตัวไว้เพื่อใช้ต่อรอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์โฮสเตส[aē hōsatēt] (x) EN: stewardess ; air hostess  FR: hôtesse de l'air [f]
อาฆาต[ākhāt] (n) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility  FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against  FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
ช้างกระ[chāngkra] (n) EN: Rhynchostylis gigantea ; Foxtail Orchids  FR: ?
โหง[hōng] (n) EN: ghost ; spirit ; apparition  FR: esprit[m] ; démon [m] ; fantôme [m] ; spectre [m]
โหงพราย[hōngphrāi] (n) EN: ghost under the power of sorcerers ; spirit in one's power ; ghost made potent by magic
เจ้าของบ้าน[jaokhøng bān] (n, exp) EN: landlord of a house ; host ; homeowner  FR: propriétaire (de la maison) [m, f] ; hôte [m] ; maître des lieux [m]
เจ้าของงาน[jaokhøng ngān] (n, exp) EN: host ; hostess  FR: hôte [m] ; hôtesse [f]
เจ้ามือ[jaomeū] (n) EN: host ; banker (in gambling games) ; dealer (in card games)  FR: croupier [m]
เจ้าภาพ[jaophāp] (n, exp) EN: host ; hostess

CMU English Pronouncing Dictionary
HOST HH OW1 S T
HOSTS HH OW1 S T S
HOSTER HH OW1 S T ER0
HOSTEL HH AA1 S T AH0 L
HOSTED HH OW1 S T IH0 D
HOST'S HH OW1 S T S
HOSTESS HH OW1 S T AH0 S
HOSTAGE HH AA1 S T IH0 JH
HOSTELS HH AA1 S T AH0 L Z
HOSTILE HH AA1 S T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Host (n) hˈoust (h ou1 s t)
host (v) hˈoust (h ou1 s t)
hosts (v) hˈousts (h ou1 s t s)
hosted (v) hˈoustɪd (h ou1 s t i d)
hostel (n) hˈɒstl (h o1 s t l)
hostage (n) hˈɒstɪʤ (h o1 s t i jh)
hostels (n) hˈɒstlz (h o1 s t l z)
hostess (n) hˈoustɪs (h ou1 s t i s)
hostile (j) hˈɒstaɪl (h o1 s t ai l)
hosting (v) hˈoustɪŋ (h ou1 s t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, / ] hostage; substance; nature; quality; Taiwan pr. zhi2, #1,549 [Add to Longdo]
主办[zhǔ bàn, ㄓㄨˇ ㄅㄢˋ, / ] host (a conference or sports event), #2,758 [Add to Longdo]
人质[rén zhì, ㄖㄣˊ ㄓˋ, / ] hostage, #9,110 [Add to Longdo]
主队[zhǔ duì, ㄓㄨˇ ㄉㄨㄟˋ, / ] host team (at sports event); host side, #9,490 [Add to Longdo]
东道主[dōng dào zhǔ, ㄉㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄓㄨˇ, / ] host; official host (e.g. venue for games or a conference), #11,686 [Add to Longdo]
敌对[dí duì, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] hostile; enemy (factions); combative, #15,274 [Add to Longdo]
女主人[nǚ zhǔ rén, ㄋㄩˇ ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ, ] hostess; mistress, #17,893 [Add to Longdo]
宿主[sù zhǔ, ㄙㄨˋ ㄓㄨˇ, 宿] host, #22,508 [Add to Longdo]
敌视[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ, / ] hostile; malevolence; antagonism; to view as enemy; to stand against, #27,189 [Add to Longdo]
宾主[bīn zhǔ, ㄅㄧㄣ ㄓㄨˇ, / ] hosts, #35,331 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gastland {n}host country [Add to Longdo]
himmlische Heerscharen {pl} [relig.]host of heaven [Add to Longdo]
Host {m}; Rechner am Netz [comp.]host [Add to Longdo]
Hostess {f} | Hostessen {pl}hostess | hostesses [Add to Longdo]
Hosting {n}; Beherbergen {n}hosting [Add to Longdo]
Wirt {m}; Gastgeber {m}; Hausherr {m} | Wirte {pl}host | hosts [Add to Longdo]
Wirts-Programmsprache {f} [comp.]host language [Add to Longdo]
Wirtsrechner {m} [comp.]host computer; host processor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやかし[ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
お化け(P);御化け(P)[おばけ, obake] (n) goblin; apparition; monster; ghost; (P) [Add to Longdo]
お化けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story [Add to Longdo]
お化け話;御化け話[おばけばなし, obakebanashi] (n) (See 怪談) ghost story; spooky story [Add to Longdo]
とくだま[tokudama] (n) Tokudama plantation lily; Hosta tokudama [Add to Longdo]
ほっけ;ホッケ[hokke ; hokke] (n) Arabesque greenling (Pleurogrammus azonus); Okhostk Atka mackerel [Add to Longdo]
アルサロ[arusaro] (n) (abbr) (from アルバイト and salon) "salon" where the hostesses are supposedly part-timers with other jobs [Add to Longdo]
エアホステス[eahosutesu] (n) air hostess; stewardess [Add to Longdo]
ギンザメダマシ[ginzamedamashi] (n) Hydrolagus ogilbyi (species of cartilaginous fish endemic to Australia); Ogilbys ghostshark [Add to Longdo]
グラウンドホステス[guraundohosutesu] (n) ground hostess [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゴースト[ごーすと, go-suto] ghost [Add to Longdo]
ホスティングサービス[ほすていんぐさーびす, hosuteingusa-bisu] hosting service [Add to Longdo]
ホスト[ほすと, hosuto] host [Add to Longdo]
ホストコンピュータ[ほすとこんぴゅーた, hosutokonpyu-ta] host computer [Add to Longdo]
ホストシステム[ほすとしすてむ, hosutoshisutemu] host system [Add to Longdo]
ホストノード[ほすとのーど, hosutono-do] host node [Add to Longdo]
ホストマシン[ほすとましん, hosutomashin] host machine [Add to Longdo]
ホスト計算機[ほすとけいさんき, hosutokeisanki] host computer [Add to Longdo]
ホスト名[ホストめい, hosuto mei] host name [Add to Longdo]
仮想ステム[かそうステム, kasou sutemu] ghost stem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 host
   n 1: a person who invites guests to a social event (such as a
      party in his or her own home) and who is responsible for
      them while they are there
   2: a vast multitude [syn: {horde}, {host}, {legion}]
   3: an animal or plant that nourishes and supports a parasite; it
     does not benefit and is often harmed by the association [ant:
     {parasite}]
   4: a person who acts as host at formal occasions (makes an
     introductory speech and introduces other speakers) [syn:
     {master of ceremonies}, {emcee}, {host}]
   5: archaic terms for army [syn: {host}, {legion}]
   6: any organization that provides resources and facilities for a
     function or event; "Atlanta was chosen to be host for the
     Olympic Games"
   7: (medicine) recipient of transplanted tissue or organ from a
     donor
   8: the owner or manager of an inn [syn: {host}, {innkeeper},
     {boniface}]
   9: a technical name for the bread used in the service of Mass or
     Holy Communion
   10: (computer science) a computer that provides client stations
     with access to files and printers as shared resources to a
     computer network [syn: {server}, {host}]
   v 1: be the host of or for; "We hosted 4 couples last night"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top