ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

horseplay

HH AO1 R S P L EY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horseplay-, *horseplay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horseplay(n) พฤติกรรมที่หยาบ, คึกคะนอง และอึกทึก, Syn. buffonery, foolery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horseplayn. การเล่นหยาบและอึกทึกครึกโครม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They do a lot of horseplay and that's kind of initiation time for you.ด็อฟท์ คือ ผมมีความคิดว่า Just Go with It (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
HORSEPLAY HH AO1 R S P L EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horseplay (n) hˈɔːsplɛɪ (h oo1 s p l ei)

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪巫山戯;悪ふざけ[わるふざけ, warufuzake] (n,vs) prank; practical joke; horseplay; mischievous trick [Add to Longdo]
馬鹿騒ぎ;ばか騒ぎ[ばかさわぎ, bakasawagi] (n,vs) horseplay; fooling around [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  horseplay
      n 1: rowdy or boisterous play

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top