ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

horrid

HH AO1 R AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horrid-, *horrid*, horri
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horrid(adj) น่ากลัว, See also: น่าสยดสยอง, Syn. dreadful, ghastly, horrible, Ant. pleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horrid(ฮอ'ริด) adj. น่ากลัว,น่าสยดสยอง, See also: horridly adv. horridness n., Syn. revolting

English-Thai: Nontri Dictionary
horrid(adj) น่าเกลียดน่ากลัว,น่าขยะแขยง,น่าสยดสยอง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...and Crockie, lots and lots of lovely dreams and no horrid ones.และเจ้าคร็อกกี้ ฝันดีฝันหวาน ไม่มีฝันร้าย The Cement Garden (1993)
And no horrid ones for anyone else in the whole universe, except for bad people.ที่ย่างกราย ให้ใครในโลกนี้ ยกเว้น พวกผู้ร้าย The Cement Garden (1993)
- Crockie, lots and lots of lovely dreams and no horrid ones.- และเจ้าคร็อกกี้ ฝันดี ฝันหวาน ไม่มีฝันร้ายมาย่างกราย The Cement Garden (1993)
And no horrid ones for anyone in the whole universe, except for bad people.ไม่มีฝันร้ายให้ใครๆ ยกเว้นพวกคนไม่ดี The Cement Garden (1993)
Sue, Jack, Julie, lots and lots of lovely dreams... and not... and no horrid ones... no... horrid...ซู แจ็ค กับจูลี่ ฝันดี ฝันหวาน ไม่มี The Cement Garden (1993)
So anyway, Clarice drags me to Bloomies go get all my new boarding school stuff and I fall in love with these horrid red pumps.หลังจากนั้น เพื่อนก็ลากฉัน ไปร้าน บลูมมี่ส์ เพื่อไปซื้อ เครื่องเขียน และของอื่นๆสำหรับโรงเรียนใหม่ แล้วฉันก็หลงรักรองเท้าสีแดงคู่นั้น Dark Harbor (1998)
My horrid son... - Bernard?-เบอร์นาร์ดเหรอ? Love Actually (2003)
Each with its rather horrid smellแต่ละอันที่มีมันนี่กลิ่นชวนขนลุก Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Horrid smellกลิ่นชวนน่าขนลุก Charlie and the Chocolate Factory (2005)
- She was horrid unpleasant.-หล่อนน่ารำคาญมากๆ Pride & Prejudice (2005)
Paradise lost. "Moloch, horrid king, besmeared with blood of human sacrifice and parents' tears."บทกวีสวรรค์ล่ม "โมลอค กษัตริย์ชั่วร้าย แปดเปื้อนด้วยโลหิตที่มนุษย์สังเวย/Nและน้ำตาของบิดามารดร" Compulsion (2005)
Despite your several insults, despite your horrid blasphemies the lord of hosts is prepared to forgive all and more, to reward your service.นอกจากนั้น จักปูนบำเน็จ ให้ท่านด้วย ท่านรบเพื่อมาตุภูมิ จงรักษามันไว้เถิด ท่านรบเพื่อสปาร์ทา 300 (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนจัญไร(n) horrid person, See also: horrible person, scoundrel, rogue, bastard, rascal, rotter, swine, villain, Syn. คนอัปรีย์, คนเลว, Ant. คนดี, Example: ผมเกลียดหน้าไอ้คนจัญไรนี้เต็มทน เกลียดเรื่องเลวๆ ที่มันทำด้วย, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัญไร[janrai] (adj) EN: horrid ; cursed ; damned ; wicked ; evil  FR: maudit ; damné ; ignoble ; diabolique ; mauvais
คนจัญไร[khon janrai] (n, exp) EN: horrid person

CMU English Pronouncing Dictionary
HORRID HH AO1 R AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horrid (j) hˈɒrɪd (h o1 r i d)
horridly (a) hˈɒrɪdliː (h o1 r i d l ii)
horridness (n) hˈɒrɪdnəs (h o1 r i d n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grauenvoll; grausam; gräulich; greulich [alt] {adj} | grauenvoller | am grauenvollstenhorrid | more horrid | most horrid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 horrid
   adj 1: exceedingly bad; "when she was bad she was horrid"
   2: grossly offensive to decency or morality; causing horror;
     "subjected to outrageous cruelty"; "a hideous pattern of
     injustice"; "horrific conditions in the mining industry"
     [syn: {hideous}, {horrid}, {horrific}, {outrageous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top