ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

horrible

HH AO1 R AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horrible-, *horrible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horrible(adj) น่าเกลียดน่ากลัว, See also: น่าขนลุก, น่ากลัว, สยองขวัญ, Syn. frightful, ghastly, horrific, Ant. lovely, pleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
horrible(ฮอร'ระเบิล) adj. น่ากลัว,น่าสยดสยอง, See also: horribleness n. horribly adv., Syn. repulsive

English-Thai: Nontri Dictionary
horrible(adj) น่ากลัว,น่าหวาดเสียว,น่าขนลุกขนพอง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
horribleA most horrible thing befell him.
horribleDr. Patterson: Yes, it was horrible.
horribleHer hair stood on end at the sight of the horrible accident.
horribleHe saw a horrible face at the top of the stairs.
horribleHe went through many horrible days in the war.
horribleI cannot shed a tear for that horrible man.
horribleI didn't have time to recover before I came down with another horrible cold.
horribleI gasped with surprise at the horrible picture of the starving people.
horribleI got a horrible shock when I saw the car accident.
horribleI had a horrible dream last night.
horribleI just wish we could leave this horrible place.
horribleIn due course, eating meat will be considered as horrible as eating human flesh.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขย่าขวัญ(adj) horrible, See also: horrific, terrifying, ghastly, dreadful, frightful, gruesome, shocking, grim, grisly, Syn. สะเทือนขวัญ, สยองขวัญ, Example: เขาไม่มีวันลืมเหตุการณ์เขย่าขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเด็ดขาด, Thai Definition: ที่ทำให้ตกใจกลัว, ที่น่าหวาดผวาเพราะความกลัว
คนจัญไร(n) horrid person, See also: horrible person, scoundrel, rogue, bastard, rascal, rotter, swine, villain, Syn. คนอัปรีย์, คนเลว, Ant. คนดี, Example: ผมเกลียดหน้าไอ้คนจัญไรนี้เต็มทน เกลียดเรื่องเลวๆ ที่มันทำด้วย, Count Unit: คน
สยองขวัญ(adj) horrible, See also: terrified, frightened, horrifying, Syn. อกสั่นขวัญแขวน, Example: เพื่อนๆ ชอบชวนไปดูภาพยนตร์สยองขวัญเป็นประจำ, Thai Definition: ที่ทำให้หวาดเสียวยิ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขย่าขวัญ[khayao khwan] (adj) EN: horrible
น่าขยะแขยง[nā khaya khayaēng] (adj) EN: horrible  FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant
น่ากลัว[nāklūa] (adj) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible  FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable
สยองขวัญ[sayøngkhwan] (v) EN: be horrible ; be terrified ; be horrified ; be frightened
สยองขวัญ[sayøngkhwan] (adj) EN: horrible ; terrified ; frightened ; horrifying ; grisly ; horrified  FR: épouvantable ; effrayant ; terrifiant ; horrible
สยดสยอง[sayotsayøng] (v) EN: be horrified ; be horrible ; be dreadful ; be afraid ; recoil ; draw back interior
สยดสยอง[sayotsayøng] (adj) EN: terrible ; awful ; dreadful ; horrible  FR: horrible ; effroyable ; effrayant
แย่[yaē] (adj) EN: terrible ; bad ; too bad ; horrible  FR: affreux ; abominable ; détestable ; horrible

CMU English Pronouncing Dictionary
HORRIBLE HH AO1 R AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horrible (j) hˈɒrəbl (h o1 r @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abscheulich; schrecklich; makaber {adj} | abscheulicher | am abscheulichstenhorrible | more horrible | most horrible [Add to Longdo]
grausam {adj} | grausam zu Tode kommenhorrible | to die a horrible death [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐るべき[おそるべき, osorubeki] (adj-f) dreadful; terrible; horrible; deplorable; (P) [Add to Longdo]
空前絶後[くうぜんぜつご, kuuzenzetsugo] (n,adj-no) (so marvelous or horrible that it may be) the first and probably the last [Add to Longdo]
最低[さいてい, saitei] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) least; lowest; worst; (2) nasty; disgusting; horrible; yuck!; (P) [Add to Longdo]
惨事[さんじ, sanji] (n) disaster; horrible accident; (P) [Add to Longdo]
惨烈[さんれつ, sanretsu] (adj-na,n) horrible; cruel; atrocious [Add to Longdo]
惨憺;惨澹[さんたん, santan] (adj-t,adv-to) miserable; pitiful; tragic; wretched; horrible [Add to Longdo]
戦慄[せんりつ, senritsu] (n,vs) shudder; shiver; tremble with fear; horrible; terrible; hair-raising [Add to Longdo]
物凄い[ものすごい, monosugoi] (adj-i) earth-shattering; staggering; to a very great extent; terrible; frightful; horrible; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 horrible
   adj 1: provoking horror; "an atrocious automobile accident"; "a
       frightful crime of decapitation"; "an alarming, even
       horrifying, picture"; "war is beyond all words horrible"-
       Winston Churchill; "an ugly wound" [syn: {atrocious},
       {frightful}, {horrifying}, {horrible}, {ugly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top