ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

horizontally

HH AO2 R IH0 Z AA1 N T AH0 L IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -horizontally-, *horizontally*, horizontal
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
horizontally(adv) ในแนวนอน, See also: ในแนวขนาน, Ant. vertically

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
horizontally oppesed engine; boxer engine; flat engine; pancake engineเครื่องยนต์สูบนอนยันกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
horizontallyIt's not over until the horizontally-challenged female human being sings!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยวบ ๆ[yūap-yūap] (adv) EN: shaking horizontally

CMU English Pronouncing Dictionary
HORIZONTALLY HH AO2 R IH0 Z AA1 N T AH0 L IY0
HORIZONTALLY HH AO0 R IH0 Z AO1 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
horizontally (a) hˌɒrɪzˈɒntəliː (h o2 r i z o1 n t @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Langlochstein {m}horizontally perforated block [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
横に[よこに, yokoni] (adv) (1) horizontally; flat; (2) across; crossways; crosswise; sideways; abreast [Add to Longdo]
横書き[よこがき, yokogaki] (n) writing horizontally; (P) [Add to Longdo]
横銜え;横ぐわえ[よこぐわえ, yokoguwae] (adv) holding horizontally in one's mouth; holding on the side of one's mouth [Add to Longdo]
胴切り[どうぎり, dougiri] (n,vs) cutting horizontally into the torso (with a sword) [Add to Longdo]
襴;裾着[らん(襴);すそつき, ran ( ran ); susotsuki] (n) horizontally-wrapped fabric forming the bottom part of some traditional Japanese clothing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 horizontally
   adv 1: in a horizontal direction; "a gallery quite often is
       added to make use of space vertically as well as
       horizontally"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top