ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hop

HH AA1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hop-, *hop*
English-Thai: Longdo Dictionary
bucket shop(n, slang) ร้านค้าหรือสำนักงานที่ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
shopaholic(n) คนที่ชอบซื้อของมากจนหยุดไม่ได้
sweatshop(n) โรงงานนรก เช่น The Panorama team uncovered sweatshop working conditions and child labour at the Joule Textiles factory.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hop(vi) กระโดดขาเดียว, Syn. skip
hope(n) ความหวัง
hope(vt) หวัง, See also: คาดหวัง, มีความหวัง, ปรารถนา, คาด, Syn. expect, want, wish
hope(vi) หวัง, See also: คาดหวัง, มีความหวัง, ปรารถนา, คาด
hop in(phrv) ขึ้นรถ, See also: เข้าไปในรถ
hop on(phrv) กระโดดขึ้นรถ (โดยไม่เตรียมตัวมาก่อนหรือขณะรถวิ่ง)
hop up(phrv) อุ่นให้ร้อน, See also: ทำให้ร้อนขึ้น, อุ่น, Syn. boil up, heat up, warn over, warm up
Hop it!(idm) ไปให้พ้น (คำสแลง)
hop off(phrv) ลงจากรถ, See also: ออกจากรถ
hopeful(adj) ซึ่งมีความหวัง, Syn. anticipant, anticipative, expectant, Ant. hopeless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hop(ฮอพ) {hopped,hopping,hops} vi. กระโดด,รีบเดินทางในระยะสั้น. vt. กระโดดข้าม,ขึ้นรถ,ขึ้นเครื่องบิน n. การกระโดด,การกระโดดขาเดียว,การขึ้นเครื่องบิน,การเดินทางในระยะสั้น,การเต้นรำ,งานเต้นรำ,การกระดอนของลูกบอล,ต้นฮอพ., See also: hops n. ดอกฮอพ ใช้ปรุง
hope(โฮพ) n. ความหวัง,ความปรารถนา,สิ่งที่หวังไว้,ตัวเก็ง vt.,vi. หวัง,คาดหมาย,ปรารถนา,ไว้วางใจ, Syn. expectation
hopeful(โฮพ'ฟูล) adj. เต็มไปด้วยความหวัง n. ตัวเก็ง,ผู้มีความหวัง
hopeless(โฮพ'ลิส) adj. ไร้ความหวัง,รักษาไม่หาย., See also: hopelessness n., Syn. desperate, despairing, Ant. hopeful, promising
hophead(ฮอพ'เฮด) n. ผู้ติดยา
hopped-up(ฮอพทฺ'อัพ) adj. ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,มีพลังงานเพิ่มขึ้น,มอมยา,ใช้ยา
hopper(ฮอพ'เพอะ) n. ผู้กระโดด,สิ่งที่กระโดด
hopping(ฮอพ'พิง) adj. ทำงานกระฉับกระเฉง
hopscotchn. การเล่นตังเต
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)

English-Thai: Nontri Dictionary
hop(vi) กระโดด,บิน,เต้นรำ
hope(n) ความหวัง,การเก็ง
hope(vi) หวัง,เก็ง,คาดหมาย,ปรารถนา
hopeful(adj) มีหวัง,เต็มไปด้วยความหวัง
hopeless(adj) ไม่มีหวัง,สิ้นหวัง,หมดหนทาง
hopper(n) ตั๊กแตน,ผู้กระโดด,กรวย
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา
BEAUTY beauty shop(n) ร้านเสริมสวย
bishopric(adj) เกี่ยวกับหัวหน้าบาทหลวง
bookshop(n) ร้านขายหนังสือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hopper; card hopperที่พักบัตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hopeความหวัง [TU Subject Heading]
Hopeaโฮพี [TU Subject Heading]
Hopea odorataตะเคียนทอง [TU Subject Heading]
Hopi Indiansอินเดียนแดงเผ่าโฮปิ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right now, hop to it, you blokes.ทั้งหมดตอนนี้กระโดดไปคุณ blokes มาในมาใน! Pinocchio (1940)
Hop in.- ขึ้นมาสิ Field of Dreams (1989)
Okay, Mr. Virtuoso, hop on up. You know April Showers?เอาละ คุณเวอร์โอท์โซ่ โดดขึ้นมาเลย รู้จักเพลง เอพริ่ว ชาวเวอร์หรือเปล่า ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Hop a carpet and fly To another Arabian night!ไปยัง อาหรับราตรี Aladdin (1992)
-Vandal! One hop ahead of the hump!อีกครั้ง หนีความเร่งรีบ เจ้าหนูกสกปรก Aladdin (1992)
Come on. Hop up.ไม่เอาน่า ใจเย็น The Lawnmower Man (1992)
You're quick, you're sharp. Hop in. Sanka.นายเร็ว นายฉลาด โดดเข้ามา ซางก้า Cool Runnings (1993)
- Hop on up.- ขึ้นมาเลย. Hocus Pocus (1993)
Come on. Hop on. Baby, please, we-มาใน กระโดดบน เด็กโปรด we- Pulp Fiction (1994)
Hop on,James!กระโดดขึ้นมา เจมส์! James and the Giant Peach (1996)
Hop in me car. Let´s go then. Come on.ขึ้นมาสิ ไปด้วยกัน Nothing to Lose (1997)
- Hop on, sir.- เชิญคนที่เหลือ Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hopA company that stifles innovation can't hope to grow very much.
hopAlbert, I hope you'll stand by me if I get in trouble.
hopAll her hopes have vanished.
hopAll his hopes evaporated when he lost his only son in the war.
hopAll hope is gone.
hopAll hope of my promotion went up in smoke after my reorganization plan fell through.
hopAll hope of winning the game vanished.
hopAll of them didn't give up hope.
hopAll Sadako could do now was to make paper cranes and hope for a miracle.
hopAmericans, on the other hand, are more likely to take chances in the hope of achieving great success.
hopAnother spam article hoping for click-throughs?
hopAnyway, she didn't get what she hoped for.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดังใจ(v) expect, See also: hope, desire, Example: คุณจะเอาอะไรให้ได้ดังใจเสมอไปไม่ได้, Thai Definition: ได้ดังที่ใจหวังไว้
ฝันใฝ่(v) dream, See also: hope for, desire, Syn. ใฝ่ฝัน, Example: เด็กจรจัดเหล่านี้ฝันใฝ่อยากได้ของเล่นสวยๆ และอยากได้ความสุขสนุกสนานที่ตนไม่เคยได้รับมาก่อน, Thai Definition: อยากมีหรืออยากเป็นอย่างยิ่ง
วาดหวัง(v) imagine, See also: hope, expect, Syn. คาดหวัง, หวัง, วาดฝัน, Example: พ่อแม่มักวาดหวังอนาคตแทนลูกโดยลืมความต้องการที่แท้จริงของลูกไป, Thai Definition: หมายไว้ในใจว่าจะได้ในสิ่งนั้น
มีความหวัง(v) hope, See also: be hopeful, have hope, Syn. มีหวัง, Ant. หมดความหวัง, หมดหวัง, Example: เขามีความหวังว่า สักวันตนเองคงมีโอกาสเป็นหัวหน้าได้เหมือนกัน
หมดท่า(adv) desperately, See also: hopelessly, Syn. สิ้นท่า, บ้อท่า, สิ้นแต้ม, Example: การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในเรื่อง ส.ป.ก. 4-01 ทำให้รัฐบาลร่วงจากเวทีอย่างหมดท่า, Thai Definition: สิ้นหนทาง, ไม่มีทางสู้, หมดหนทางคิดอ่าน
อธิษฐาน(v) pray, See also: hope, Example: ท่านแม่ทัพใหญ่จะต้องไปอธิษฐานกับพระพุทธรูปให้ชนะก่อนออกศึกสงครามเสมอ, Thai Definition: ตั้งใจมุ่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง, ตั้งจิตปรารถนา, ตั้งจิตขอร้องต่อสิ่งที่ตนถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เพื่อผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
นึกหวัง(v) hope, See also: expect, look forward to, desire, long, aspire, Syn. หวัง, Example: ความฝันของเขาเป็นจริงตามที่นึกหวัง
คิดหวัง(v) hope, See also: long, set one's heart on, cross one's fingers, look forward to, desire, Syn. คาดหวัง, Example: เขาคิดหวังเสมอว่าเธอจะต้องรับรักเขาและต้องแต่งงานกับเขาในที่สุด, Thai Definition: คาดว่าจะได้, นึกปองไว้, นึกหมายไว้
เขย่งเก็งกอย(v) hop-skip-and-jump, See also: tiptoe, Syn. เขย่ง, Example: เด็กๆ เขย่งเก็งกอยไปตามช่องที่ขีดไว้, Thai Definition: กระโดดตีนเดียว เป็นการเล่นของเด็ก
คาดฝัน(v) expect, See also: hope, anticipate, Syn. คาดคิด, คาดหวัง, Example: ในโลกของเรานี้ยังมีความเป็นไปได้และไม่ได้ของโลกนี้ที่เราไม่คาดฝันอีกนานัปการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิษฐาน[athitthān] (v) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering  FR: faire un voeu ; prier
บด[bot] (v) EN: crush ; pulverize ; grind ; mill ; pound ; chop  FR: broyer ; concasser ; écraser ; pulvériser
ฉะ[cha] (v) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit
เฉาะ[chǿ] (v) EN: chop ; chop off ; cut ; slit open ; break open ; take off  FR: fendre ; ouvrir ; trancher
ช็อปปิ้ง[chǿpping] (n) EN: shopping  FR: shopping [m] (anglic.)
ใฝ่[fai] (v) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish
ฟัน[fan] (v) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; sever ; hew  FR: sabrer ; couper à grands coups
ฝันใฝ่[fanfai] (v) EN: dream ; hope for ; desire
ฝันหวาน[fan wān] (v, exp) EN: vainly hope ; cherish an illusion  FR: se bercer d'illusions
เฟรเดริก-ฟรองซัวส์ โชแปง[Frēdērik-Frøngsūa Chōpaēng] (n, prop) EN: Chopin  FR: Frédéric Chopin

CMU English Pronouncing Dictionary
HOP HH AA1 P
HOPF HH AA1 P F
HOPS HH AA1 P S
HOPE HH OW1 P
HOPP HH AA1 P
HOPI HH OW1 P IY0
HOPES HH OW1 P S
HOPED HH OW1 P T
HOPKE HH OW1 P K
HOPPE HH AA1 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hop (v) hˈɒp (h o1 p)
Hope (n) hˈoup (h ou1 p)
hope (v) hˈoup (h ou1 p)
hops (v) hˈɒps (h o1 p s)
hoped (v) hˈoupt (h ou1 p t)
hopes (v) hˈoups (h ou1 p s)
hoping (v) hˈoupɪŋ (h ou1 p i ng)
hopped (v) hˈɒpt (h o1 p t)
hopper (n) hˈɒpər (h o1 p @ r)
hopeful (j) hˈoupfəl (h ou1 p f @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuàn, ㄩㄢˋ, / ] hope; wish; desire; ready; willing, #2,326 [Add to Longdo]
有望[yǒu wàng, ㄧㄡˇ ㄨㄤˋ, ] hopeful; promising, #3,282 [Add to Longdo]
期望[qī wàng, ㄑㄧ ㄨㄤˋ, ] hope; expectation, #4,420 [Add to Longdo]
期盼[qī pàn, ㄑㄧ ㄆㄢˋ, ] hope and expectation; to anticipate; to look forward to; to await expectantly, #8,755 [Add to Longdo]
有希望[yǒu xī wàng, ㄧㄡˇ ㄒㄧ ㄨㄤˋ, ] hopeful; promising; prospective, #9,543 [Add to Longdo]
啤酒花[pí jiǔ huā, ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ ㄏㄨㄚ, ] hops, #58,143 [Add to Longdo]
忽布[hū bù, ㄏㄨ ㄅㄨˋ, ] hops [Add to Longdo]
氧化罐[yǎng huà guàn, ㄧㄤˇ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨㄢˋ, ] Hopcalite canister; Hopcalite cartridge [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
erschöpft(adj) เหนื่อยล้า, หมดแรง เช่น Er ist erschöpft von der Arbeit. เขาหมดแรงจากการทำงาน
Schöpfer(n) |der, pl. Schöpfer| ผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นสำคัญ
Schöpfung(n) |die| การก่อเกิดของสิ่งมีชีวิต(เชิงศาสนา)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hopfen {m} [bot.]hop; hops [Add to Longdo]
hoppla {interj}whoops [Add to Longdo]
hopplahopslapdash [Add to Longdo]
Hoppla!Oh oh!; Oops! [Add to Longdo]
Hopftaube {f} [ornith.]Sulawesi Quail Dove [Add to Longdo]
Hopfkuckuck {m} [ornith.]Oriental Cuckoo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
100円ショップ[ひゃくえんショップ, hyakuen shoppu] (n) hundred-yen store; (P) [Add to Longdo]
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store [Add to Longdo]
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P) [Add to Longdo]
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]
あさだ;アサダ[asada ; asada] (n) Japanese hop hornbeam; ostrya japonica [Add to Longdo]
いらしてください[irashitekudasai] (exp) (See いらっしゃってください) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
いらっしゃいませ(P);いらしゃいませ(ik);いっらしゃいませ(ik)[irasshaimase (P); irashaimase (ik); irrashaimase (ik)] (exp) welcome (in shops, etc.); (P) [Add to Longdo]
いらっしゃってください[irasshattekudasai] (exp) (pol) (See いらっしゃる) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
うだつが上がらない;卯建が上がらない;梲が上がらない(oK)[うだつがあがらない, udatsugaagaranai] (exp) (See うだつの上がらない) no hope of getting ahead [Add to Longdo]
うだつの上がらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オンラインショッピング[おんらいんしょっぴんぐ, onrainshoppingu] online shopping [Add to Longdo]
カードホッパ[かーどほっぱ, ka-dohoppa] card hopper [Add to Longdo]
クローズドショップ[くろーずどしょっぷ, kuro-zudoshoppu] closed shop [Add to Longdo]
チョッパー[ちょっぱー, choppa-] chopper [Add to Longdo]
次ホップ[つぎホップ, tsugi hoppu] next hop [Add to Longdo]
周波数ホッピング[しゅうはすうホッピング, shuuhasuu hoppingu] frequency hopping [Add to Longdo]
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop) [Add to Longdo]
ジャバワークショップ[じゃばわーくしょっぷ, jabawa-kushoppu] JavaWorkshop [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
北方[ほっぽう, hoppou] -Norden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hop
   n 1: the act of hopping; jumping upward or forward (especially
      on one foot)
   2: twining perennials having cordate leaves and flowers arranged
     in conelike spikes; the dried flowers of this plant are used
     in brewing to add the characteristic bitter taste to beer
     [syn: {hop}, {hops}]
   3: an informal dance where popular music is played [syn: {hop},
     {record hop}]
   v 1: jump lightly [syn: {hop}, {skip}, {hop-skip}]
   2: move quickly from one place to another
   3: travel by means of an aircraft, bus, etc.; "She hopped a
     train to Chicago"; "He hopped rides all over the country"
   4: traverse as if by a short airplane trip; "Hop the Pacific
     Ocean"
   5: jump across; "He hopped the bush"
   6: make a jump forward or upward

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top