ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hoot

HH UW1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hoot-, *hoot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hoot(vi) ทำเสียงร้องหวูด
hoot(n) เสียงร้องหวูดคล้ายเสียงนกเค้าแมว
hootch(sl) เหล้าแรง, Syn. hooch
hooter(sl) จมูก, Syn. nose
hooters(sl) หน้าอก, Syn. breasts
hoot off(phrv) ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับต่อสาธารณชน, Syn. howl down
hoot down(phrv) ปฏิเสธหรือไม่ยอมรับต่อสาธารณชน, Syn. howl down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hoot(ฮูท) v.,n. (เสียง) ร้องเสียงอย่างนกเค้าแมว,ตะโกนออกอย่างไม่เห็นด้วยหรือเย้ยหยัน,ขับออก,ไล่. interj. คำอุทานแสดงความไม่พอใจ, See also: hooter n., Syn. jeer
bamboo shoot n.หน่อไม้
beanshooter(บีน' ชุทเทอะ) n. หลอดเป่าเมล็ดถั่วเป็นของเด็กเล่น
bumbershootn. ร่ม
cahoots(คะฮูทซ') n. หุ้นส่วน,การร่วม
crapshooter(แครพ'ชูทเทอะ) n. คนเล่นเกม craps
offshoot(ออฟ'ชูท) n. กิ่งก้าน,สาขา,แขนงหน่อ,เชื้อสายที่ห่างออกไป,ผลปลีกย่อย,ควันหลง
outshoot(เอาทฺ'ชูท) v.,n. (การ) ยิงปืนได้ดีกว่า,ยิงเลย,ยิงออกไป,ส่งออกไป,การยิงออก,สิ่งที่ยิงออก,สิ่งที่ส่งออก
overshoot(โอ'เวอะชูท) v. ยิงเลย,ยิงพลาด,ทำเลยเถิด,เทลงบน,บินเลย,ไปเลย n. ระดับหรือปริมาณที่เลยไป
parashootvt. ยิงทหารพลร่มของข้าศึก

English-Thai: Nontri Dictionary
hoot(vi) ร้องอย่างเหยียดหยาม,ร้องเหมือนนกเค้าแมว
hooter(n) แตรรถ,หวูดรถ
offshoot(n) หน่อ,แขนง,สาขา,กิ่งก้าน,ผลปลีกย่อย,ควันหลง
sharpshooter(n) มือปืน,นักแม่นปืน
shoot(n) การยิงปืน,การปล่อยขีปนาวุธ,การถ่ายภาพ,การเตะลูก
shoot(vi) โผล่ออกมา,ผุดขึ้น,ปล่อยออก,พุ่ง,ยิง,โยนลูก
SHOOTING shooting star(n) ดาวตก,ผีพุ่งไต้

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hootThey hooted at his suggestion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮาป่า(v) hoot, See also: boo, Syn. โฮ่ฮา, โห่, Example: เขาทำท่าทางเปิ่นๆ ออกมาเพื่อนๆ จึงฮาป่ากันลั่น, Thai Definition: ส่งเสียงดังพร้อมๆ กันแสดงความไม่พอใจ หรือเพื่อขับไล่
แตรรถยนต์(n) horn, See also: hooter, klaxon, Syn. แตร, Example: เขาเปิดไฟใหญ่และบีบแตรรถยนต์แทบตลอดทาง, Thai Definition: เครื่องสำหรับบีบหรือกดให้เกิดเสียงเป็นสัญญาณของรถยนต์
โห่(v) boo, See also: hoot, Syn. ร้อง, Example: ทุกคนโห่นักมวยคนนั้น, Thai Definition: ทำเสียงเช่นนั้น, โดยปริยายหมายความว่า เย้ยให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบแตร[bīp traē] (v, exp) EN: sound the horn ; honk ; honk a horn ; blow a horn ; hoot  FR: klaxonner
บทภาพยนตร์[botphāpphayon] (n) EN: screenplay ; scenario ; film script ; movie script ; shooting script  FR: scénario [m] ; script [m]
ช็อต[chǿt] (n) EN: shot  FR: tir [m] ; shoot [m]
ดาวตก[dāotok] (n, exp) EN: shooting star ; falling star ; meteor  FR: étoile filante [f] ; météorite [f] ; météore [m]
แหกโค้ง[haēk khōng] (v, exp) EN: overshoot a curve
ห่าง[hāng] (n) EN: shooting stand
ห้าง[hāng] (n) EN: shooting stand ; scaffold
โห่[hō] (v) EN: catcall ; hoot ; boo ; jeer  FR: huer ; conspuer
การแก้ไขปัญหา[kān kaēkhai panhā] (n, exp) EN: troubleshooting
การถ่ายทำภาพยนตร์[kān thāitham phāpphayon] (n, exp) EN: shooting ; filming

CMU English Pronouncing Dictionary
HOOT HH UW1 T
HOOTS HH UW1 T S
HOOTED HH UW1 T IH0 D
HOOTEN HH UW1 T AH0 N
HOOTER HH UW1 T ER0
HOOTIE HH UW1 T IY0
HOOTON HH UW1 T AH0 N
HOOTERS HH UW1 T ER0 Z
HOOTMAN HH UW1 T M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hoot (v) hˈuːt (h uu1 t)
hoots (v) hˈuːts (h uu1 t s)
hooted (v) hˈuːtɪd (h uu1 t i d)
hooter (n) hˈuːtər (h uu1 t @ r)
hooters (n) hˈuːtəz (h uu1 t @ z)
hooting (v) hˈuːtɪŋ (h uu1 t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叫嚣[jiào xiāo, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄠ, / ] hoot, #13,625 [Add to Longdo]
鸣叫[míng jiào, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄠˋ, / ] hoot; animal call, #39,720 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にょきにょき[nyokinyoki] (adv) shooting up one after another [Add to Longdo]
ぱいぱい;パイパイ[paipai ; paipai] (n) (chn) (sl) boobs; female breasts; hooters [Add to Longdo]
まとめ役;纏め役[まとめやく, matomeyaku] (n) mediator; peacemaker; troubleshooter; manager [Add to Longdo]
インシュート[inshu-to] (n) inshoot [Add to Longdo]
エージシューター[e-jishu-ta-] (n) age shooter [Add to Longdo]
エアシュート[eashu-to] (n) air shoot [Add to Longdo]
オーバーシュート[o-ba-shu-to] (n) {comp} overshoot [Add to Longdo]
クランクアップ[kurankuappu] (n,vs) finish shooting (wasei [Add to Longdo]
クレー射撃[クレーしゃげき, kure-shageki] (n) clay pigeon shooting [Add to Longdo]
シューター[shu-ta-] (n) (1) shooter; (2) chute [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーバーシュート[おーばーしゅーと, o-ba-shu-to] overshoot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hoot
   n 1: a loud raucous cry (as of an owl)
   2: a cry or noise made to express displeasure or contempt [syn:
     {boo}, {hoot}, {Bronx cheer}, {hiss}, {raspberry}, {razzing},
     {razz}, {snort}, {bird}]
   3: something of little value; "his promise is not worth a damn";
     "not worth one red cent"; "not worth shucks" [syn: {damn},
     {darn}, {hoot}, {red cent}, {shit}, {shucks}, {tinker's
     damn}, {tinker's dam}]
   v 1: to utter a loud clamorous shout; "the toughs and blades of
      the city hoot and bang their drums, drink arak, play dice,
      and dance"
   2: utter the characteristic sound of owls

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top