ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hooker

HH UH1 K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hooker-, *hooker*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hooker(ฮุค'เคอะ) n. เรือที่เชื่องช้า,เรือที่พายไม่คล่องมือ,หญิงโสเภณี,ผู้ที่ทำให้คนอื่นติดยาเสพติด,การดื่มมาก,เหล้าแก้วใหญ่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หญิงหากิน(n) prostitute, See also: hooker, whore, harlot, street-walker, Syn. โสเภณี, อีตัว, กระหรี่, Example: หล่อนเป็นหญิงหากิน

CMU English Pronouncing Dictionary
HOOKER HH UH1 K ER0
HOOKERS HH UH1 K ER0 Z
HOOKER'S HH UH1 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hooker (n) hˈukər (h u1 k @ r)
hookers (n) hˈukəz (h u1 k @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フッカー[fukka-] (n) hooker; (P) [Add to Longdo]
病み耄ける[やみほおける;やみほうける, yamihookeru ; yamihoukeru] (v1,vi) to become wasted by illness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Hooker
   n 1: United States general in the Union Army who was defeated at
      Chancellorsville by Robert E. Lee (1814-1879) [syn:
      {Hooker}, {Joseph Hooker}, {Fighting Joe Hooker}]
   2: English theologian (1554-1600) [syn: {Hooker}, {Richard
     Hooker}]
   3: a prostitute who attracts customers by walking the streets
     [syn: {streetwalker}, {street girl}, {hooker}, {hustler},
     {floozy}, {floozie}, {slattern}]
   4: a golfer whose shots typically curve left (for right-handed
     golfers)
   5: (rugby) the player in the middle of the front row of the
     scrum who tries to capture the ball with the foot

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top