ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

honeyed

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honeyed-, *honeyed*, honey, honeye
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honeyed word(n) คำหวาน, Syn. flattery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
honeyed(ฮัน'นีดฺ) adj. หวานเหมือนน้ำผึ้ง,เยินยอ,ประจบ,คล้ายหรือประกอบด้วยน้ำผึ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
honeyed(adj) หวานราวกับน้ำผึ้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honeyedYou can't fool me with your honeyed words.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำหวาน(n) honeyed word, See also: sweet talk, sugary words, Syn. คำไพเราะ, Example: พ่อหนุ่มหยอดคำหวานใส่หญิงสาวที่ตนชอบ
มธุรพจน์(n) honeyed words, See also: sweet language, sweet words, Syn. ถ้อยคำไพเราะ, คำหวาน, วาจาไพเราะ, Example: มธุรพจน์ย่อมทำให้ผู้ฟังชื่นบาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้อยคำไพเราะ[thøikham phairǿ] (n, exp) EN: honeyed words
หวาน[wān] (adj) EN: sweet-sounding ; mellifluous ; honeyed ; pleasant  FR: mélodieux ; doux ; agréable ; suave

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
honeyed (j) hˈʌnɪd (h uh1 n i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
甘い言葉[あまいことば, amaikotoba] (exp) (See おだて) alluring words; endearing words; sugared words; sweet words; honeyed words; flattery; cajolery [Add to Longdo]
巧言令色[こうげんれいしょく, kougenreishoku] (n) flattery; honeyed words [Add to Longdo]
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall [Add to Longdo]
社交辞令[しゃこうじれい, shakoujirei] (exp,adj-no) polite or diplomatic way of putting things; honeyed words; lip service [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 honeyed
   adj 1: with honey added [syn: {honeyed}, {honied}, {syrupy}]
   2: pleasing to the ear; "the dulcet tones of the cello" [syn:
     {dulcet}, {honeyed}, {mellifluous}, {mellisonant}, {sweet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top