ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

honey

HH AH1 N IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -honey-, *honey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
honey(n) น้ำผึ้ง
honey(n) ผู้เป็นที่รัก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ที่รัก, Syn. darling, honeybun, sweetheart
honeybee(n) ผึ้ง (มีชื่อในภาษาละตินว่า Apis mellifera), Syn. bee
honeycomb(n) รังผึ้ง, See also: รวงผึ้ง, Syn. hive
honeycomb(n) สิ่งที่มีลักษณะคล้ายรังผึ้ง
honeymoon(n) การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: การไปฮันนีมูน
honeymoon(vi) ไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: ไปฮันนีมูน
honeyed word(n) คำหวาน, Syn. flattery
honey-tongued(adj) ที่ปากหวาน, See also: ที่พูดจาดี, ที่พูดเอาใจเก่ง, Syn. flattering
honeydew melon(n) แตงเนื้อขาวชนิดหนึ่งที่มีรสหวาน (มีชื่อในภาษาละตินว่า Cucumis melon), Syn. honeydew, winter melon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
honey(ฮัน'นี่) n. น้ำผึ้ง,สิ่งที่ดีเด่น vi. เยินยอ,ประจบ., Syn. beauty, wonder, delight
honeybeen. ผึ้ง
honeybunchn. ที่รัก,น้ำผึ้ง
honeycomb(n. รวงผึ้ง,รังผึ้ง,สิ่งที่คล้ายรวงผึ้ง
honeyed(ฮัน'นีดฺ) adj. หวานเหมือนน้ำผึ้ง,เยินยอ,ประจบ,คล้ายหรือประกอบด้วยน้ำผึ้ง
honeymoon(ฮัน'นีมูน) n. การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์,การทัศนาจรหรือพักผ่อนหย่อนใจของคู่สมรส. vi. ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: honeymooner n.
milk and honeyn. ความอุดมสมบูรณ์มาก

English-Thai: Nontri Dictionary
honey(n) ความหวาน,น้ำผึ้ง,ที่รัก
honeybee(n) ผึ้ง
honeycomb(n) รวงผึ้ง,รังผึ้ง
honeydew(n) น้ำหวานของดอกไม้,แตงชนิดหนึ่ง
honeyed(adj) หวานราวกับน้ำผึ้ง
honeymoon(n) การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
honeymoon(vi) ไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
honeysuckle(n) ต้นสายน้ำผึ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
honeycomb collectorตัวเก็บรังสีแบบรังผึ้ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Honeyน้ำผึ้ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
honeyA honeymoon to Canada calls for a lot of money.
honeyBees make honey.
honeyBees provide honey for us.
honeyBees provide us with honey.
honeyFor their honeymoon they took a voyage around the world.
honeyHawaii's really the land of milk and honey.
honeyHe turned the bottle upside down and shook it, but still the honey wouldn't come out.
honeyHe used quite a little honey.
honeyHe uses honey instead of sugar.
honeyHoney in the mouth and poison in the heart.
honeyHoney, will you go shopping for me?
honeyHot lemon with honey is a good remedy for colds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำผึ้งพระจันทร์(n) honeymoon, Syn. ฮันนีมูน, Example: การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์เป็นระยะที่คู่บ่าวสาวเดินทางไปพักผ่อน หลังจากเหนื่อยกับงานก่อนสมรสและวันสมรส, Thai Definition: ความสุขร่วมกันของสามีภรรยาที่เพิ่งสมรสกันใหม่
รวง(n) hive, See also: honeycomb, beehive, Syn. รวงผึ้ง, Example: ผึ้งมาทำรวงอยู่ที่ใต้บันได, Count Unit: รวง, Thai Definition: รังที่ห้อย (ใช้แก่ผึ้ง)
คำหวาน(n) honeyed word, See also: sweet talk, sugary words, Syn. คำไพเราะ, Example: พ่อหนุ่มหยอดคำหวานใส่หญิงสาวที่ตนชอบ
น้ำผึ้ง(n) honey, Example: คุณป้าเอาน้ำผึ้งมาผสมกับดินสอพองเพื่อพอกหน้า, Thai Definition: น้ำหวานมีลักษณะข้นที่แมลงผึ้งเก็บสะสมเอามาจากดอกไม้ต่างๆ
รวงผึ้ง(n) honeycomb, See also: beehive, Syn. รังผึ้ง, Example: บทร้อยกรองเหล่านี้มีความรู้ทั้งปวงของนักปราชญ์ปรากฏอยู่ และได้เล่าขานกันต่อมาด้วยภาษางดงามมีเสน่ห์บริสุทธิ์ดุจน้ำหวานจากรวงผึ้ง, Count Unit: รวง
รังผึ้ง(n) beehive, See also: honeycomb, Syn. รวงผึ้ง, Example: วิธีสกัดขี้ผึ้งจากรังผึ้ง เราต้องนำรังผึ้งมาต้มในน้ำเดือดก่อน แล้วขี้ผึ้งจึงจะแยกตัวลอยขึ้นมา และจับเป็นก้อนแข็ง, Count Unit: รัง, Thai Definition: รังที่ผึ้งทำสำหรับอยู่อาศัยและทำน้ำผึ้ง, รังที่คนทำให้ผึ้งอาศัยทำรวงข้างใน
มธุ(n) honey, See also: nectar, Syn. น้ำหวาน, น้ำผึ้ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มธุรพจน์(n) honeyed words, See also: sweet language, sweet words, Syn. ถ้อยคำไพเราะ, คำหวาน, วาจาไพเราะ, Example: มธุรพจน์ย่อมทำให้ผู้ฟังชื่นบาน
มธุรส(n) honey, See also: nectar, Syn. น้ำผึ้ง, น้ำหวาน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์(n) honeymoon, Example: คู่บ่าวสาวส่วนใหญ่มีการดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์หลังจากแต่งงานไปได้ไม่นาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีผี[banchī phī] (n, exp) EN: phoney account ; phoney list ; cooked account
ช่วงเวลาฮันนีมูน[chūang wēlā hannīmūn] (x) EN: honeymoon period  FR: lune de miel [f]
ฮันนีมูน[hannīmūn] (n) EN: honeymoon  FR: lune de miel [f]
หัวน้ำ[hūanām] (n) EN: honey water
การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์[kān deūm nāmpheungphrajan] (n, exp) EN: honeymoon
น้ำผึ้ง[nāmpheung] (n) EN: honey  FR: miel [m]
น้ำผึ้งพระจันทร์[nāmpheungphrajan] (n) EN: honeymoon  FR: lune de miel [f]
นกฮันนีแบดเจอร์[nok hannī baētjoē] (n, exp) EN: honey badger  FR: Sibia de Blyth
นกฮันนีไกด์[nok hannīkait] (n, exp) EN: honeyguide
นกพรานผึ้ง[nok phrān pheung] (n) EN: honeyguide  FR: indicateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HONEY HH AH1 N IY0
HONEYS HH AH1 N IY0 Z
HONEYMAN HH AA1 N IY0 M AH0 N
HONEYDEW HH AH1 N IY0 D UW2
HONEYBEE HH AH1 N IY0 B IY2
HONEYCUTT HH AH1 N IY0 K AH0 T
HONEYCOMB HH AH1 N IY0 K OW2 M
HONEYBEES HH AH1 N IY0 B IY2 Z
HONEYMOON HH AH1 N IY0 M UW2 N
HONEYWELL HH AH1 N IY0 W EH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
honey (n) hˈʌniː (h uh1 n ii)
honeys (n) hˈʌnɪz (h uh1 n i z)
honeyed (j) hˈʌnɪd (h uh1 n i d)
honeybee (n) hˈʌnɪbiː (h uh1 n i b ii)
honeydew (n) hˈʌnɪdjuː (h uh1 n i d y uu)
honeybees (n) hˈʌnɪbiːz (h uh1 n i b ii z)
honeycomb (v) hˈʌnɪkoum (h uh1 n i k ou m)
honeymoon (v) hˈʌnɪmuːn (h uh1 n i m uu n)
honeycombs (v) hˈʌnɪkoumz (h uh1 n i k ou m z)
honeymoons (v) hˈʌnɪmuːnz (h uh1 n i m uu n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mì, ㄇㄧˋ, ] honey, #4,632 [Add to Longdo]
蜂蜜[fēng mì, ㄈㄥ ㄇㄧˋ, ] honey, #6,192 [Add to Longdo]
蜜月[mì yuè, ㄇㄧˋ ㄩㄝˋ, ] honeymoon, #20,616 [Add to Longdo]
水蜜桃[shuǐ mì táo, ㄕㄨㄟˇ ㄇㄧˋ ㄊㄠˊ, ] honey peach; juicy peach, #25,172 [Add to Longdo]
金银花[jīn yín huā, ㄐㄧㄣ ㄧㄣˊ ㄏㄨㄚ, / ] honeysuckle, #32,434 [Add to Longdo]
蜜桃[mì táo, ㄇㄧˋ ㄊㄠˊ, ] honey peach; juicy peach, #46,546 [Add to Longdo]
蜜露[mì lù, ㄇㄧˋ ㄌㄨˋ, ] honeydew, #130,160 [Add to Longdo]
蜂蜜梳子[fēng mì shū zi, ㄈㄥ ㄇㄧˋ ㄕㄨ ㄗ˙, ] honeycomb [Add to Longdo]
蜜囊[mì náng, ㄇㄧˋ ㄋㄤˊ, ] honey pouch [Add to Longdo]
蜜月假期[mì yuè jià qī, ㄇㄧˋ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄚˋ ㄑㄧ, ] honeymoon [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Honigbiene {f} | Honigbienen {pl}honey bee | honey bees [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シボリキンチャクフグ[shiborikinchakufugu] (n) honeycomb toby (Canthigaster janthinoptera); spotted puffer (Australia) [Add to Longdo]
スイカズラ科[スイカズラか, suikazura ka] (n) Caprifoliaceae (plant family); honeysuckle [Add to Longdo]
ハーニー[ha-ni-] (n) honey; sweetheart [Add to Longdo]
ハスカップ[hasukappu] (n) Blue-berried honeysuckle (Lonicera caerulea subsp. edulis) [Add to Longdo]
ハニー[hani-] (n) honey [Add to Longdo]
ハニカム[hanikamu] (n) honeycomb [Add to Longdo]
ハニカム構造[ハニカムこうぞう, hanikamu kouzou] (n) honeycomb construction; honeycomb structure [Add to Longdo]
ハネムーン[hanemu-n] (n) honeymoon; (P) [Add to Longdo]
ハワイ蜜吸[ハワイみつすい;ハワイミツスイ, hawai mitsusui ; hawaimitsusui] (n) (uk) Hawaiian honeycreeper [Add to Longdo]
ミード[mi-do] (n) (See 蜂蜜酒) mead; honey wine; ambrosia; nectar of the gods [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 honey
   adj 1: of something having the color of honey
   n 1: a sweet yellow liquid produced by bees
   2: a beloved person; used as terms of endearment [syn:
     {beloved}, {dear}, {dearest}, {honey}, {love}]
   v 1: sweeten with honey

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top