ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

homosexual

HH OW2 M OW0 S EH1 K SH AH0 W AH0 L   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -homosexual-, *homosexual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
homosexual[ADJ] เกี่ยวกับการรักร่วมเพศ
homosexual[N] คนรักร่วมเพศ, See also: พวกรักร่วมเพศ, Syn. gay, lesbien, queer, Ant. heterosexual
homosexuality[N] การรักร่วมเพศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
homosexualityn. ความต้องการร่วมเพศกับเพศเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
homosexual๑. -ใฝ่เพศเดียวกัน, -รักร่วมเพศ๒. ผู้ใฝ่เพศเดียวกัน, ผู้รักร่วมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
homosexual conductการร่วมเพศเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Homosexualityรักร่วมเพศ [TU Subject Heading]
Homosexuality in motion picturesรักร่วมเพศในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Homosexuality, Maleรักร่วมเพศชาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I work for the State Department, and I'm a homosexual.ผมทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศ และผมเป็นพวกรักร่วมเพศ Clue (1985)
Next to him, his homosexual Svengali lover....กับคู่ขาเกย์ของเขา... Punchline (1988)
Maybe Eriksson's a homosexual.อีริคสันเป็นโรคชอบอม Casualties of War (1989)
Have you ever had any homosexual experiences, Mr Blair?คุณเคยมีประสบการณ์ความรักใด ๆ ที่นายแบลร์? The Russia House (1990)
I don't suppose it would help any if I explained to them I'm not homosexual.ฉันไม่คิดว่ามันจะช่วยให้การใด ๆ ถ้าผมอธิบายให้พวกเขาฉันไม่ได้มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ The Shawshank Redemption (1994)
I think homosexuality--ผมคิดว่า homosexuality-- The Birdcage (1996)
- What? - Homosexual.ว่าไงนะ \ พวกชอบไม้ป่าเดียวกัน Show Me Love (1998)
But if you are a lesbian or it's also called homosexual, then maybe two woman like each other.แต่ถ้าเธอเป็นเลสเบี้ยน หรือ... .. จะเรียกว่าพวกชอบเพศเดียวกันก็ได้ ผู้หญิงสองคนชอบกัน แบบนี้ Show Me Love (1998)
You're gonna come into my house and tell me God hates homosexuals?นี่พวกนายเข้ามาที่บ้านของเราเพื่อที่จะมาบอกเราว่า พระเจ้าเกลียดพวกรักร่วมเพศเหรอ? Latter Days (2003)
Aaron Davis for the grave and grievous sin of homosexuality.อารอน ดาวิส ได้กระทำบาปมหันต์จากการเป็น โฮโมเซ็กชวล Latter Days (2003)
Your church doesn't like alcohol or homosexuals;นิกายของเธอไม่ให้ดื่ม แล้วก็ห้ามเรื่องรักร่วมเพศด้วยรึ Latter Days (2003)
They could be a Jehovah's witness for two a homosexual for three a communist for six or a Jew for eight.สาวกนิกาย Jehovah's witness คือหมายเลข 2 โฮโมเซกชวลคือหมายเลข 3 คอมมิวนิสต์คือหมายเลข 6 หรือยิวคือหมายเลข 8 The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
homosexualBetween ourselves, he seems to be a homosexual.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลักเพศ[N] homosexual, Example: เขาเกลียดพวกลักเพศเข้าไส้ ไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้เขาเจ็บแค้นนักหนา, Count unit: คน
ตุ๊ด[N] homosexual, See also: gay, hermaphrodite, transvestite, Syn. กะเทย, Example: ผู้ชายที่ท่าทางเรียบร้อยมักจะถูกมองว่าเป็นตุ๊ด, Thai definition: ผู้ชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเป็นหญิง
แต๋ว[N] homosexual, See also: bisexual person, hermaphrodite, Syn. กะเทย, ตุ๊ด, Example: ผู้ชายคนนี้มีกริยาท่าทางเหมือนพวกแต๋ว, Thai definition: เรียกผู้ชายที่ทำกริยากระตุ้งกระติ้ง, Notes: (สแลง)
เบี่ยงเบนทางเพศ[ADJ] homosexual, See also: heterosexual, Example: สถาบันราชภัฏออกระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ระบุไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเข้าเรียนสายการศึกษาหรือสายวิชาชีพครู, Thai definition: ที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดไปจากเพศที่แท้จริงของตน
รักร่วมเพศ[N] homosexuality, Example: ความเหงา และความว้าเหว่จัดเป็นสาเหตุหนึ่งของการมีประสบการณ์รักร่วมเพศ และพึงใจต่อการเป็นเกย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี่ยงเบนทางเพศ[adj.] (bīengbēn thāng phēt) EN: homosexual   FR: homosexuel
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch   FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]
เกย์[n.] (kē) EN: gay ; homosexual;   FR: gay [m]
ลักเพศ[n.] (lakkaphēt) EN: homosexual ; gay   FR: travesti [m] ; androgyne [m] ; gay [m] ; travelo [m] (inj.)
เล่นสวาท[v.] (lensawāt) EN: commit a homosexual act with a man or boy ; practice sodomy   FR: sodomiser

CMU English Pronouncing Dictionary
HOMOSEXUAL    HH OW2 M OW0 S EH1 K SH AH0 W AH0 L
HOMOSEXUALS    HH OW2 M OW0 S EH1 K SH AH0 W AH0 L Z
HOMOSEXUALITY    HH OW2 M OW0 S EH2 K SH AH0 W AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
homosexual    (n) hˌɒməsˈɛkʃuəʴl (h o2 m @ s e1 k sh u@ l)
homosexuals    (n) hˌɒməsˈɛkʃuəʴlz (h o2 m @ s e1 k sh u@ l z)
homosexuality    (n) hˌouməsɛkʃuˈælɪtiː (h ou2 m @ s e k sh u a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同性恋[tóng xìng liàn, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] homosexuality; gay person; gay love, #11,231 [Add to Longdo]
同性恋者[tóng xìng liàn zhě, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] homosexual; gay person, #50,161 [Add to Longdo]
龙阳君[lóng yáng jūn, ㄌㄨㄥˊ ㄧㄤˊ ㄐㄩㄣ, / ] homosexual (positive term), #120,153 [Add to Longdo]
分桃[fēn táo, ㄈㄣ ㄊㄠˊ, ] homosexual [Add to Longdo]
同性爱[tóng xìng ài, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄞˋ, / ] homosexual [Add to Longdo]
断袖[duàn xiù, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄡˋ, / ] homosexual [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
その気[そのけ;そのケ, sonoke ; sono ke] (exp) (col) euph. for (male or female) homosexuality; interest in same gender [Add to Longdo]
やおい;ヤオイ[, yaoi ; yaoi] (n) (from ヤマなし、オチなし、意味なし. Sometimes 矢追.) manga on the theme of male homosexual love [Add to Longdo]
ガールズラブ[, ga-ruzurabu] (n) (col) comics or novels about female homosexuality (wasei [Add to Longdo]
ノンケ;のんけ[, nonke ; nonke] (n) (male) (sl) (from non-ケ (気)) (See ゲイ,その気・そのけ) heterosexual male (as viewed by homosexual males) [Add to Longdo]
ブルーセッカス[, buru-sekkasu] (n) homosexual (wasei [Add to Longdo]
ブルーボーイ[, buru-bo-i] (n) homosexual (wasei [Add to Longdo]
ホモ[, homo] (n,adj-no) (1) (abbr) (See ホモセクシュアル) homo; homosexual (esp. a male); homosexuality (esp. male-male); (2) (abbr) (See ホモ接合体) homozygote; (3) homogenization; (4) Homo (genus of primates inc. modern humans) (lat [Add to Longdo]
ホモセクシャル;ホモセクシュアル[, homosekusharu ; homosekushuaru] (n) homosexual [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 homosexual
   adj 1: sexually attracted to members of your own sex [ant:
       {bisexual}, {heterosexual}]
   n 1: someone who practices homosexuality; having a sexual
      attraction to persons of the same sex [syn: {homosexual},
      {homophile}, {homo}, {gay}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top