ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

holdings

HH OW1 L D IH0 NG Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -holdings-, *holdings*, holding
English-Thai: Nontri Dictionary
holdings(n) ที่ดิน,หุ้นส่วน,การครอบครอง,ทรัพย์สิน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
holdingsIn feudal Japan, the lord with the largest land holdings was called a "daimyo."
holdingsThe Board of Trustees voted to divest the organization's overseas holdings.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีทรัพย์ติดตัว[mai mī sap tittūa] EN: be unpropertied ; own no property ; have no holdings

CMU English Pronouncing Dictionary
HOLDINGS HH OW1 L D IH0 NG Z
HOLDINGS' HH OW1 L D IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
holdings (n) hˈouldɪŋz (h ou1 l d i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
株式持合[かぶしきもちあい, kabushikimochiai] (n) cross shareholdings [Add to Longdo]
系列[けいれつ, keiretsu] (n) (1) series; sequence; system; order of succession; (2) keiretsu (conglomeration of businesses linked by cross-shareholdings); (P) [Add to Longdo]
持ち株(P);持株[もちかぶ, mochikabu] (n) stock holdings; one's shares; (P) [Add to Longdo]
持ち合い株;持合い株[もちあいかぶ, mochiaikabu] (n) cross-held shares; cross-holdings [Add to Longdo]
持ち分;持分[もちぶん, mochibun] (n) share (of expenses); equity (in company); holdings; interest (in company) [Add to Longdo]
手持ち(P);手持[てもち, temochi] (n) holdings; goods on hand; (P) [Add to Longdo]
所有財産[しょゆうざいさん, shoyuuzaisan] (n) holdings; property [Add to Longdo]
飛び地(P);飛地[とびち, tobichi] (n) scattered landholdings; detached land; enclave; exclave; (P) [Add to Longdo]
保有米[ほゆうまい, hoyuumai] (n) holdings [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
蔵書[ぞうしょ, zousho] stock, holdings [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top