ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hoi polloi

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hoi polloi-, *hoi polloi*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hoi polloi(ฮอย'พะลอย) n. สามัญชน,ประชาชน, Syn. populace

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can't keep out the hoi polloi.ไม่สามารถที่จะกันคนอื่นได้เลย In the Realm of the Basses (2009)
The hoi polloi have bowed to me, but now the king must kiss my ring.พวกสามัญชน ยอมสยบฉันแล้ว ตอนนี้ราชา ต้องมาจูบแหวนฉันมั่งละ Chuck Versus the First Kill (2009)
It's good enough for the hoi polloi.ถ้ามันคือสิ่งที่ดีที่สุด มันก็ดีสำหรับคนหมู่มาก You Don't Know Jack (2010)
Yes, which is why no one else will ask him to sign one, and I will be the possessor of a unique, albeit confusing, artifact, which will set me apart from hoi polloi of comic book fandom.ใช่ ก็เลยไม่มีใครให้เขาเซ็นไง แล้วฉันก็จะเป็นเจ้าของสิ่งนี้เพียงผู้เดียว จะได้ไม่เหมือนพวกแฟนการ์ตูนธรรมดาไง The Excelsior Acquisition (2010)
What is the event the Big Apple's hoi polloi must be invited to or they'll pull a Javert and swan dive off the Chrysler Building?งานอะไรเอ่ย ที่ผู้คนนิวยอร์คได้รับเชิญ ที่จะดึงความเป็น Javert (ตัวร้ายใน Les Miserables) Lights Out (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hoi polloi    (n) hˌɔɪ-pəlˈɔɪ (h oi2 - p @ l oi1)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hoi polloi
   n 1: the common people generally; "separate the warriors from
      the mass"; "power to the people" [syn: {multitude},
      {masses}, {mass}, {hoi polloi}, {people}, {the great
      unwashed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top