ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hodgepodge

HH AA1 JH P AA2 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hodgepodge-, *hodgepodge*
English-Thai: Longdo Dictionary
hodgepodge(n) การผสมที่สับสนของสิ่งต่างๆ(เมื่อนำมารวมเข้าด้วยกัน) เช่น I think in that location it is very appropriate because it marries the hodgepodge of architectural styles in that area., See also: hotch pot, hodge podge, Syn. hotchpotch

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hodgepodge(n) จับฉ่าย, See also: สิ่งผสมผเส, Syn. hotchpotch, jumble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hodgepodge(ฮอด'พอดจฺ) n. ของผสม,จับฉ่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
hodgepodge(n) ของจับฉ่าย

CMU English Pronouncing Dictionary
HODGEPODGE HH AA1 JH P AA2 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hodgepodge (n) hˈɒʤpɒʤ (h o1 jh p o jh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごた混ぜ[ごたまぜ, gotamaze] (n,adj-na) jumble; hodgepodge [Add to Longdo]
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
煮込み[にこみ, nikomi] (n) stew; hodgepodge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hodgepodge
   n 1: a motley assortment of things [syn: {odds and ends},
      {oddments}, {melange}, {farrago}, {ragbag}, {mishmash},
      {mingle-mangle}, {hodgepodge}, {hotchpotch}, {gallimaufry},
      {omnium-gatherum}]
   2: a theory or argument made up of miscellaneous or incongruous
     ideas [syn: {patchwork}, {hodgepodge}, {jumble}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top