ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hoch

HH AA1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hoch-, *hoch*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกเด้าลมหลังเทา[nok daolom lang thao] (n, exp) EN: Grey Wagtail  FR: Bergeronnette des ruisseaux [f] ; Bergeronnette boarule [f] ; Lavandière jaune [f] ; Hochequeue jaune [m]
นกอุ้มบาตร[nok um bāt] (n, exp) EN: White Wagtail  FR: Bergeronnette grise [f] ; Lavandière grise [f] ; Hochequeue [m]
ผงก[pha-ngok] (v) EN: nod ; raise ; rear ; lift  FR: lever ; relever ; hocher
ผงกหัว[pha-ngok hūa] (v, exp) EN: nod one's head ; give a nod ; make a nod  FR: hocher la tête
พยัก[phayak] (v) EN: nod ; give a nod  FR: hocher la tête
พยักหน้า[phayak nā] (v, exp) EN: nod ; nod in assent  FR: hocher la tête
สั่นศีรษะ[san sīsa] (v, exp) FR: hocher la tête

CMU English Pronouncing Dictionary
HOCH HH AA1 K
HOCHMAN HH AA1 K M AH0 N
HOCHBERG HH AA1 K B ER0 G
HOCHTIEF HH AA1 K T IY2 F
HOCHMUTH HH AA1 K M UW2 TH
HOCHSTEIN HH AA1 K S T AY0 N
HOCHSTEIN HH AA1 K S T IY0 N
HOCHHAUSER HH AA1 K HH AW2 Z ER0
HOCHHALTER HH AA1 K HH AH0 L T ER0
HOCHENHEIM HH AO1 K AH0 N HH AY2 M

German-Thai: Longdo Dictionary
hoch(adj) สูง (ใช้บอกระยะแนวขึ้นข้างบน) ถ้าบอกความสูงของคนใช้ groß ไม่ใช้ hoch
hoch(adj) |höher, am höchsten| สูง
hochnäsig sein(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าน, จองหอง
Hochschule(n) |die, pl. Hochschulen| สถาบันอุดมศึกษา เช่น Universität, Fachhochschule
Fachhochschule(n) |die, pl. Fachhochschulen| มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนด้านปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่เมืองไทย ในขณะที่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Universität)จะได้วุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโท
Silberhochzeit(n) |die, pl. Silberhochzeiten| การแต่งงานที่ผ่านไปหรือครบ 25 ปี
königliche Hochzeit(n) |die, pl. königliche Hochzeiten| อภิเษกสมรส
Veitshöchheim(uniq) หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเยอรมนี

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hochbau(n) Der Hochbau ist das Teilgebiet des Bauwesens, das sich mit der Planung und Errichtung von Bauwerken befasst, die an und über der Oberfläche liegen. (z. B.: Gebäude wie Wohnhäuser oder Türme). Hochbau เป็นส่วนแยกย่อยของการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการสิ่งก่อสร้างที่อยู่บนพื้นผิวหรือสูงกว่า เช่น ตึก หอคอยเป็นต้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochgebirge {n}high mountains [Add to Longdo]
Hoch...elevated [Add to Longdo]
Hoch {n}; Höchststand {m}high [Add to Longdo]
Hochachtung {f}high esteem [Add to Longdo]
Hochantenne {f}elevated aerial [Add to Longdo]
Hochauflösung {f}high-resolution [Add to Longdo]
Hochbau {m}superstructure work [Add to Longdo]
Hochbau {m}structural engineering [Add to Longdo]
Hochbau {m}building construction [Add to Longdo]
Hochbehälter {m}elevated tank [Add to Longdo]
Hochbetrieb {m}intense activity [Add to Longdo]
Hochburg {f}; Stützpunkt {m}stronghold [Add to Longdo]
Hochchinesisch {n}; Mandarin {n} (Sprache)Mandarin [Add to Longdo]
Hochdeutsch {n} (Sprache)standard German; High German [Add to Longdo]
Hochdruck {m}high-pressure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょちょいのちょい[chochoinochoi] (exp) piece of cake; a walk in the park [Add to Longdo]
イエローアクシルクロミス[iero-akushirukuromisu] (n) yellow-axil chromis (Chromis xanthochira) [Add to Longdo]
オルソクロマチック[orusokuromachikku] (adj-no) orthochromatic [Add to Longdo]
ホチキス;ホッチキス[hochikisu ; hocchikisu] (n) (named after the inventor, Hotchkiss) stapler; paper fastener [Add to Longdo]
ホッチキス玉;ホチキス玉[ホッチキスたま(ホッチキス玉);ホチキスたま(ホチキス玉), hocchikisu tama ( hocchikisu tama ); hochikisu tama ( hochikisu tama )] (n) (See 針・4) staple (for a stapler) [Add to Longdo]
ホッチキス芯;ホチキス芯[ホッチキスしん(ホッチキス芯);ホチキスしん(ホチキス芯), hocchikisu shin ( hocchikisu shin ); hochikisu shin ( hochikisu shin )] (n) (See 芯) staple (for a stapler) [Add to Longdo]
ホッチキス針;ホチキス針[ホッチキスはり(ホッチキス針);ホチキスはり(ホチキス針), hocchikisu hari ( hocchikisu hari ); hochikisu hari ( hochikisu hari )] (n) (See 針・4) staple (for a stapler) [Add to Longdo]
ワトルバード[watoruba-do] (n) wattlebird (Anthochaera genus) [Add to Longdo]
阿呆ちゃうか[あほちゃうか, ahochauka] (exp) (uk) (ksb [Add to Longdo]
芋焼酎;藷焼酎[いもじょうちゅう, imojouchuu] (n) sweet potato shochu (distilled liquor) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
処置[しょち, shochi] measure, step [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大水[おおみず, oomizu] Hochwasser, Ueberschwemmung [Add to Longdo]
妊産婦[にんさんぷ, ninsanpu] hochschwangere_Frauen_und_stillende, Muetter [Add to Longdo]
尊ぶ[とうとぶ, toutobu] hochschaetzen, verehren [Add to Longdo]
尊ぶ[とうとぶ, toutobu] hochschaetzen, verehren [Add to Longdo]
尊大[そんだい, sondai] Hochmut, Stolz [Add to Longdo]
尊重[そんちょう, sonchou] hochschaetzen, hochachten [Add to Longdo]
新婚旅行[しんこんりょこう, shinkonryokou] Hochzeitsreise [Add to Longdo]
暑中[しょちゅう, shochuu] Hochsommer [Add to Longdo]
暑中伺い[しょちゅううかがい, shochuuukagai] Hochsommerkarte [Add to Longdo]
横柄[おうへい, ouhei] Hochmut, Arroganz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top