ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hma

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hma-, *hma*
English-Thai: Longdo Dictionary
henchman(n) ผู้ติดตาม สมุน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hma(เอชเอ็มเอ) ย่อมาจากคำว่า high memory area (เขตปฏิบัติการหน่วยความจำสูง) หมายถึงขนาดของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบดอส (เดิมมี 64 K) ที่สามารถนำมาขยายเพิ่มขึ้นให้เกิน กว่า 1 เมกะไบต์ได้
arithmancy(อา'ริธแมนซี) n. การทำนายด้วยตัวเลข, Syn. arithmomancy
asthma(แอช'มะ) n. โรคหืด. -asthmatoid adj. (disorder of respiration)
asthmatic(al) (แอชแมท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับโรคหืด. -n. ผู้เป็นโรคหืด
benchmarkการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐานหมายถึง การทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการประมวลผล หรือการทำงานของ โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
birthmarkn. ตำหนิบนผิวหนังแต่กำเนิด,ไฝ,ปาน
brahma(บรา'มะ) n. พราหมณ์, Syn. Brahman
brahman(บรา'เมิน) n. พราหมณ์. adj. เกี่ยวกับพราหมณ์, See also: brahmanic, brahmanicaladj. -pl. Brahmans
brahmanism(บรา'มะนิสซึม) n. ระบบ พราหมณ์,ศาสนาพราหมณ์, Syn. Brahminism, Brahmanist, Brahminist n.
bushman(บ?ช'เมิน) n. คนที่ชอบอาศัยอยู่ในป่า,คนป่า

English-Thai: Nontri Dictionary
ashman(n) คนเก็บขยะ
asthma(n) โรคหืด,โรคหอบ
asthmatic(adj) เกี่ยวกับโรคหืด,ซึ่งเป็นหืด
birthmark(n) ไฝ,ปาน
Brahman(n) พราหมณ์
bushman(n) พรานป่า,ผู้รักษาป่า
churchman(n) พระคริสต์,อุบาสก
coachman(n) คนขับรถม้า
freshman(adj) เป็นปีแรก,ครั้งแรก,แรกเริ่ม
henchman(n) ลูกน้อง,คนรับใช้,คนสนิท,ผู้ติดตาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชายชาวอังกฤษ[chāichāo Angkrit] (n, prop) EN: Englishman  FR: Anglais [m]
ชายชาวฝรั่งเศส[chāichāo Farangsēt] (n, prop) EN: Frenchman  FR: Français [m]
ช่างแก้นาฬิกา[chang kaē nālikā] (n) EN: watchmaker  FR: horloger [m] ; horlogère [f] ; réparateur de montres [m]
ช่างนาฬิกา[chang nālikā] (n) EN: watchmaker  FR: horloger [m] ; réparateur de montres [m]
ช่างซ่อมนาฬิกา[chang sǿm nālikā] (n, exp) EN: watchmaker  FR: réparateur de montres [m]
หืด[heūt] (n) EN: asthma  FR: asthme [m]
จตุรพักตร์[Jaturaphak] (n, prop) EN: four-faced Brahma
แม่สื่อ[maēseū] (n) EN: woman matchmaker  FR: entremetteuse [f]
นกเอี้ยงพราหมณ์[nok īeng Phrām] (n, exp) EN: Brahminy Starling  FR: Étourneau des pagodes [m] ; Martin des pagodes [m] ; Martin brahmanique [m]
นกเค้าจุด[nok khao jut] (n, exp) EN: Spotted Owlet  FR: Chevêche brame [f] ; Chouette brame [f] ; Chouette brahmane [f]

German-Thai: Longdo Dictionary
Geschmack(n) |der, nur Sg.| รสชาติ เช่น ein saurer Geschmack รสเปรี้ยว, Die Suppe hat einen seltsamen Geschmack. ซุปนี้มีรสชาติที่แปลก
Geschmack(n) |der, nur Sg.| รสนิยม
Geschmack(n) |der, pl. Geschmäcke| ความชอบส่วนบุคคล เช่น Mein Mann und ich haben in ein paar Dingen den unterschiedlichen Geschmack z.B. die Musik und die Filme. ฉันและสามีมีความชอบในสองสามสิ่งที่ต่างกัน เช่น ดนตรีและภาพยนตร์
Das ist nicht mein Geschmack.มันไม่ใช่รสนิยมของฉัน
nachmachen(vt) |machte nach, hat nachgemacht, jmdm. etw.| ทำตาม, เลียนแบบ เช่น Kleine Kinder lernen viel, indem sie alles nachmachen. เด็กเล็กๆ เรียนรู้ได้มากโดยที่พวกเขาเลียนแบบทุกอย่าง, Syn. imitieren
durchmachen(vt) |machte durch, hat durchgemacht| ผ่านประสบการณ์(ที่มักไม่ค่อยดี), ผ่านความยากลำบาก เช่น Unsere Vorfahren stammten aus China. Sie haben damals viel durchmachen müssen. บรรพบุรุษของพวกเรามาจากเมืองจีน สมัยนั้นพวกเขาต้องผ่านอะไรมามากมาย
schmatzen(vt) |schmatzte, hat geschmatzt| กินมีเสียง (เช่น เคี้ยวข้าว จั๊บ จั๊บ)
Tischmanieren(n) |pl.| มารยาทบนโต๊ะอาหาร

Japanese-English: EDICT Dictionary
イギリス人[イギリスじん, igirisu jin] (n) Englishman; Englishwoman [Add to Longdo]
ウォッチマン[uocchiman] (n) watchman [Add to Longdo]
エイチエムエー[eichiemue-] (n) {comp} HMA [Add to Longdo]
オランダ人[オランダじん, oranda jin] (n) Dutchman [Add to Longdo]
ギモーヴ[gimo-vu] (n) marshmallow (fre [Add to Longdo]
ダッチマン[dacchiman] (n) (sl) Dutchman [Add to Longdo]
トップランナー[toppuranna-] (n) top runner (system of benchmarking against best-in-class performance) [Add to Longdo]
ドイツマルク[doitsumaruku] (n) Deutschmark [Add to Longdo]
ドラクマ;ダラクマ[dorakuma ; darakuma] (n) drachma [Add to Longdo]
ハイメモリエリア[haimemorieria] (n) {comp} high memory area; HMA [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハイメモリエリア[はいめもりえりあ, haimemorieria] high memory area (HMA) [Add to Longdo]
ベンチマーク[べんちまーく, benchima-ku] benchmark [Add to Longdo]
ベンチマークテスト[べんちまーくてすと, benchima-kutesuto] benchmark test [Add to Longdo]
ベンチマーク試験[ベンチマークしけん, benchima-ku shiken] benchmark test [Add to Longdo]
基準試験[きじゅんしけん, kijunshiken] benchmark (test) [Add to Longdo]
性能評価[せいのうひょうか, seinouhyouka] benchmark [Add to Longdo]
エイチエムエー[えいちえむえー, eichiemue-] HMA [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top