ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hirer

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hirer-, *hirer*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hirerผู้เช่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉีก[chīk] (v) EN: tear ; rip ; rend ; rupture  FR: déchirer ; lacérer ; arracher
ผู้เช่า[phūchao] (n) EN: hirer ; tenant ; lessee ; renter  FR: locataire [m]
ผู้ให้เช่า[phū hai chao] (n, exp) EN: lessor ; hirer out  FR: bailleur [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
高が知れる[たかがしれる, takagashireru] (exp,v1) to be of no importance [Add to Longdo]
酔い痴れる;酔いしれる[よいしれる, yoishireru] (v1,vi) to be befuddled (drunk, intoxicated) (with) [Add to Longdo]
知れる[しれる, shireru] (v1,vi) to become known; to come to light; to be discovered; (P) [Add to Longdo]
賃借人[ちんしゃくにん, chinshakunin] (n) hirer; lessee; leaseholder [Add to Longdo]
毟れる[むしれる, mushireru] (v1,vi) (obsc) to be plucked [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hirer
      n 1: a person responsible for hiring workers; "the boss hired
           three more men for the new job" [syn: {boss}, {hirer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top