ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hilly

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hilly-, *hilly*, hil
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hilly(adj) ซึ่งเต็มไปด้วยเนิน
hilly(adj) ซึ่งเป็นเนิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hilly(ฮิล'ลี) adj. เต็มไปด้วยเนินเขา,คล้ายเนินเขา,สูง,ชัน., See also: hilliness n.
chilly(ชิล'ลี่) adj.,adv. เยือกเย็น,หนาว,หนาวสั่น,เย็นชา
shilly-shally(ชิล'ลีแชล'ลี) vi.,adj.,adv.,n. (การ) โลเล,ลังเล,การเสียเวลา,การเอ้อระเหยลอยชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
hilly(adj) มีภูเขามาก,เป็นเนิน,สูง,ชัน
chilly(adj) เยือกเย็น,เย็น,หนาว,สั่น
chilly(adv) เฉยเมย,เย็นชา,เยือกเย็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อง[ǿng] EN: kind of chilly sauce
เยือก[yeūak] (adj) EN: ice-cold ; biting ; icy ; chilling ; chilly ; frigid  FR: glacial ; hivernal

CMU English Pronouncing Dictionary
HILLY HH IH1 L IY0
HILLYER HH IH1 L IY0 ER0
HILLYARD HH IH1 L Y AA2 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hilly (j) hˈɪliː (h i1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hügelig {adj} | hügeliger | am hügeligstenhilly | hillier | hilliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああでもないこうでもない[aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying [Add to Longdo]
うそ寒い[うそさむい, usosamui] (adj-i) somewhat cold; a bit chilly [Add to Longdo]
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
ぞくぞく[zokuzoku] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; feel chilly; shudder; thrill; (P) [Add to Longdo]
姥目樫[うばめがし;ウバメガシ, ubamegashi ; ubamegashi] (n) (uk) ubame oak (Quercus phillyraeoides) [Add to Longdo]
花冷え[はなびえ, hanabie] (n) chilly spring weather [Add to Longdo]
寒々しい;寒寒しい[さむざむしい, samuzamushii] (adj-i) bleak; chilly; dreary [Add to Longdo]
丘陵地帯[きゅうりょうちたい, kyuuryouchitai] (n) hill country; hilly area [Add to Longdo]
今芽樫[いまめがし;イマメガシ, imamegashi ; imamegashi] (n) (uk) (obsc) (See 姥目樫) ubame oak (Quercus phillyraeoides) [Add to Longdo]
山の手;山手(io)[やまのて, yamanote] (n) (1) (See 下町,山手・やまて) hilly section of a city (usu. residential); Yamanote (hilly residential section of western Tokyo, inc. Yotsuya, Aoyama, Koishikawa, Hongo, Ichigaya, Akasaka, Azabu and surrounds); (2) (See 山手・やまて・1) place near the mountains [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hilly
      adj 1: having hills and crags; "hilly terrain" [syn: {cragged},
             {craggy}, {hilly}, {mountainous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top