ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

highwayman

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -highwayman-, *highwayman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
highwayman(n) โจรที่ดักปล้นตามถนน, Syn. bandit, brigand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
highwayman n.โจรที่ดักปล้นตามสัญจร

English-Thai: Nontri Dictionary
highwayman(n) โจรปล้นคนเดินทาง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
highwaymanA highwayman robbed a foot passenger of his money.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
highwayman (n) hˈaɪwɛɪmən (h ai1 w ei m @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
追い剥ぎ;追いはぎ[おいはぎ, oihagi] (n) highway robbery; highwayman [Add to Longdo]
辻強盗[つじごうとう, tsujigoutou] (n) highwayman [Add to Longdo]
剽盗[ひょうとう, hyoutou] (n) highwayman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  highwayman
      n 1: a holdup man who stops a vehicle and steals from it [syn:
           {highjacker}, {highwayman}, {hijacker}, {road agent}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top