ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

high-priced

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -high-priced-, *high-priced*, high-pric, high-price
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีค่า[mī khā] (adj) EN: valuable ; precious ; costly ; dear; expensive ; high-priced  FR: précieux ; de valeur ; onéreux
มีราคา[mī rākhā] (adj) EN: expensive ; costly ; dear ; high-priced ; exorbitant ; lavish ; overpriced ; steep  FR: précieux ; de valeur ; onéreux
ราคาแพง[rākhā phaēng] (adj) EN: dear ; high-priced ; expensive  FR: cher

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
high-priced (j) hˈaɪ-prˈaɪst (h ai1 - p r ai1 s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
値嵩[ねがさ, negasa] (n) high-priced [Add to Longdo]
値嵩株[ねがさかぶ, negasakabu] (n) high-priced stocks; blue-chip shares [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 high-priced
   adj 1: having a high price; "costly jewelry"; "high-priced
       merchandise"; "much too dear for my pocketbook"; "a
       pricey restaurant" [syn: {costly}, {dear(p)}, {high-
       priced}, {pricey}, {pricy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top