ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

high tech

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -high tech-, *high tech*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
high technology(n) เทคโนโลยีชั้นสูง, See also: เทคโนโลยีล้ำหน้า, Syn. high tech

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
high techเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นคำที่แสดงถึงคุณภาพที่ใช้กันมากในปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งนั้น ๆ หรืองานนั้น ๆ ได้มีการค้นคว้าและพัฒนากันมามากมายแล้ว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
High technology industryอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง High technology industry, อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง High technology industry [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
high techJapan is highly competitive in high technology industries.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฮเทค[haithek] (n) EN: high tech (inf.) ; high technology  FR: high-tech [m] (anglic.)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高科技[gāo kē jì, ㄍㄠ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, ] high tech; high technology, #4,760 [Add to Longdo]
高技术[gāo jì shù, ㄍㄠ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] high technology; high tech, #11,128 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  high tech
      n 1: highly advanced technological development (especially in
           electronics) [syn: {high technology}, {high tech}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top