ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hideous

HH IH1 D IY0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hideous-, *hideous*, hideou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hideous(adj) น่ากลัว, See also: น่าเกลียด, น่าตกใจ, Syn. dreadful, ghastly, horrendous, Ant. appealing, attractive, pleasant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hideous(ฮิด'เดียส) adj. น่ากลัว,น่าตกใจ,น่าเกลียดมาก,สยดสยอง, ใหญ่โตอย่างน่ากลัว., See also: hideosity n., Syn. shocking, repulsive

English-Thai: Nontri Dictionary
hideous(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,เขย่าขวัญ,น่าสยดสยอง
hideousness(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความน่าเกลียด,ความสยดสยอง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hideousA hideous monster used to live there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัปลักษณ์(adj) ugly, See also: hideous, ill-favored, unsightly, Syn. น่าเกลียด, Ant. รูปงาม, Example: ออสเตรเลียที่เขาค้นพบยังคงเป็นดินแดนของคนป่าเถื่อนที่มีหน้าตา และท่าทางอัปลักษณ์, Thai Definition: มีลักษณะไม่เป็นมงคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปลักษณ์[appalak] (adj) EN: ugly ; hideous ; ill-favored ; unsightly  FR: affreux ; hideux
ยิ้มแสยะ[yim sayae] (v, exp) EN: grin hideously

CMU English Pronouncing Dictionary
HIDEOUS HH IH1 D IY0 AH0 S
HIDEOUSLY HH IH1 D IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hideous (j) hˈɪdɪəʳs (h i1 d i@ s)
hideously (a) hˈɪdɪəʳsliː (h i1 d i@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēng, ㄓㄥ, / ] hideous; fierce-looking, #93,480 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気味が悪い[きみがわるい, kimigawarui] (exp,adj-i) creepy (feeling); uneasy (feeling); bad (feeling); giving one the creeps; hideous; scaring; weird [Add to Longdo]
鬼瓦[おにがわら, onigawara] (n) (1) decorative ridge-end tile (traditionally bearing the face of a demon and resembling a gargoyle); (2) (obsc) hideous face [Add to Longdo]
醜怪[しゅうかい, shuukai] (adj-na) monstrous; hideous; ugly; bizarre [Add to Longdo]
醜貌[しゅうぼう, shuubou] (n) hideous face [Add to Longdo]
焼け爛れる;焼けただれる[やけただれる, yaketadareru] (v1) to be hideously burned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hideous
   adj 1: grossly offensive to decency or morality; causing horror;
       "subjected to outrageous cruelty"; "a hideous pattern of
       injustice"; "horrific conditions in the mining industry"
       [syn: {hideous}, {horrid}, {horrific}, {outrageous}]
   2: so extremely ugly as to be terrifying; "a hideous scar"; "a
     repulsive mask" [syn: {hideous}, {repulsive}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top