ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heterosexual

HH EH2 T ER0 OW0 S EH1 K SH AH0 W AH0 L   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heterosexual-, *heterosexual*
English-Thai: Longdo Dictionary
heterosexuality(n) ความชอบในเพศตรงข้าม, การชอบบุคคลที่เป็นเพศต่างกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heterosexual[N] คนที่มีความต้องการทางเพศกับคนเพศตรงข้าม
heterosexual[ADJ] ซึ่งมีความต้องการทางเพศกับเพศตรงข้าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heterosexualadj.,n. เกี่ยวกับเพศตรงข้าม,ซึ่งมีความต้องการทางเพศตรงข้าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heterosexual๑. -ใฝ่ต่างเพศ, -รักต่างเพศ๒. ผู้ใฝ่ต่างเพศ, ผู้รักต่างเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heterosexualรักต่างเพศ, [การแพทย์]
Heterosexual Behaviorรักเพศตรงข้าม [การแพทย์]
Heterosexual Relationshipการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเพศตรงข้าม [การแพทย์]
Heterosexualsพึงพอใจเพศหญิง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Toninho, you are a macho, romantic, primitive heterosexual.โทนินโย่ เธอสมเป็น... ชายชาตรีที่ทรนงในความรักแบบเถื่อน ๆ Woman on Top (2000)
Not if he was the last bald, bad-breathed, heterosexual sequin-freak on earth - which he probably is, I'm not doin' it,เดี๊ยนไม่เอาหรอกย่ะ ถ้าเค้ายังหัวล้าน มีลมหายใจเน่าๆ เป็นพวกหลายเพศบ้าอยู่ ซึ่งดูท่าแล้วน่าจะยังเป็นอยุ่ เดี๊ยนไม่เอาหรอกย่ะ Shall We Dance (2004)
Heterosexuals are a fucked up species.ชะนีเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูแย่ Eating Out (2004)
You fucking heterosexual liar!นายเป็นเกย์จอมปลอมเหรอ! Eating Out (2004)
She's not just heterosexual. She's, like, Barbie heterosexual.ไม่ใช่แค่ปกติเฉยๆ ย่ะ ปกติแล้วยังเอ็กซ์สุดๆ Imagine Me & You (2005)
I'm a heterosexual breeder.ผมปกติดีทุกอย่าง แต่คุณไม่ชอบมันซะอย่างงั้น Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Is that the heterosexual you were trying to sleep with?ผู้ชายแท้ๆ คนที่เธออยากจะนอนด้วยน่ะเหรอ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
It might do you some good to renew your vows to heterosexuality.ไปโมฯมาซะ จะได้แมนเตมร้อยซะที Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
But I don't think parading my heterosexuality around in public is very polite.จะโชว์ความเป็นชายของฉัน ในที่สาธารณะนี่ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Members of the student press, heterosexuals, and those who want to be, we present Coming In's newest ad campaign...สมาชิกที่รักทุกท่าน รวมถึงทุกคนที่เป็นเพศปกติ เราอยากจะนำเสนอ โปสเตอร์ชิ้นใหม่ของการโปรโมท Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Um, well... I could understand how a typical heterosexual male might find her aesthetically pleasing, you know.อ่า, ผมเข้าใจว่าธรรมชาติของผู้ชาย Chuck Versus the Fat Lady (2008)
I wouldn't take heterosexual advice from Rich Munsch.เป็นฉันจะไม่ขอคำปรึกษาเรื่องเพศตรงข้าม จากริช มันชหรอกนะ I Love You, Beth Cooper (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบี่ยงเบนทางเพศ[ADJ] homosexual, See also: heterosexual, Example: สถาบันราชภัฏออกระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ระบุไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเข้าเรียนสายการศึกษาหรือสายวิชาชีพครู, Thai definition: ที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดไปจากเพศที่แท้จริงของตน

CMU English Pronouncing Dictionary
HETEROSEXUAL    HH EH2 T ER0 OW0 S EH1 K SH AH0 W AH0 L
HETEROSEXUALS    HH EH2 T ER0 OW0 S EH1 K SH AH0 W AH0 L Z
HETEROSEXUALITY    HH EH2 T ER0 OW0 S EH0 K SH AH0 W AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heterosexual    (n) hˌɛtərəsˈɛkʃuəʴl (h e2 t @ r @ s e1 k sh u@ l)
heterosexuals    (n) hˌɛtərəsˈɛkʃuəʴlz (h e2 t @ r @ s e1 k sh u@ l z)
heterosexuality    (n) hˌɛtərəsˌɛkʃuˈælɪtiː (h e2 t @ r @ s e2 k sh u a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
异性性接触[yì xìng xìng jiē chù, ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ, / ] heterosexual sex [Add to Longdo]
异性恋[yì xìng liàn, ㄧˋ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] heterosexuality; heterosexual love [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heterosexualität {f}heterosexuality [Add to Longdo]
Heterosexuelle {m,f}; Heterosexueller | Heterosexuellen {pl}heterosexual | heterosexuals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノンケ;のんけ[, nonke ; nonke] (n) (male) (sl) (from non-ケ (気)) (See ゲイ,その気・そのけ) heterosexual male (as viewed by homosexual males) [Add to Longdo]
ヘテロ[, hetero] (n) (1) (abbr) (See ヘテロセクシュアル) hetero; heterosexual; (2) (abbr) (See ヘテロ接合体) heterozygote [Add to Longdo]
ヘテロセクシュアル;ヘテロセクシャル[, heterosekushuaru ; heterosekusharu] (n) heterosexual [Add to Longdo]
異性愛[いせいあい, iseiai] (n,adj-no) heterosexual love; heterosexuality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heterosexual
   adj 1: sexually attracted to members of the opposite sex [ant:
       {bisexual}, {homosexual}]
   n 1: a heterosexual person; someone having a sexual orientation
      to persons of the opposite sex [syn: {heterosexual},
      {heterosexual person}, {straight person}, {straight}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top