ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hereabout

HH IH1 R AH0 B AW2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hereabout-, *hereabout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hereabout(adv) รอบที่นี้, See also: ใกล้ๆที่นี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hereabout(เฮีย'ระเบาทฺ) adv. รอบที่นี้,ที่ใกล้เคียง,อยู่แถวนี้., Syn. hereabouts
thereabouts(แธร์'อะเบาซฺ) adv. ในบริเวณนั้น,ราว ๆ นั้น, Syn. thereabout.
whereabout(s) (แวร์'ระเบาทซฺ) adv. ที่ไหน,อยู่ที่ไหน conj. ใกล้ที่ไหน,ณ ที่ไหน,อยู่ที่ไหน n. สถานที่,ถิ่นที่,ตำแหน่งที่

English-Thai: Nontri Dictionary
hereabout(adv) แถวๆนี้,แถบนี้,ใกล้ๆกันนี้
thereabout(adv) แถวๆนั้น,ราวๆ นั้น,ในบริเวณนั้น
thereabouts(adv) แถวๆนั้น,ราวๆ นั้น,ในบริเวณนั้น
whereabouts(adv) แถวไหน,ที่ไหน
whereabouts(n) ที่อยู่,สถานที่,ตำแหน่งที่,ถิ่นที่

CMU English Pronouncing Dictionary
HEREABOUT HH IH1 R AH0 B AW2 T
HEREABOUTS HH IH1 R AH0 B AW2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hereabouts (a) hˌɪəʳrəbˈauts (h i@2 r @ b au1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
そこら辺(P);其処等辺[そこらへん, sokorahen] (n-adv) (uk) (col) (See そこら) hereabouts; around there; that area; (P) [Add to Longdo]
その辺;其の辺[そのへん, sonohen] (n,adj-no) (1) around there; near there; (2) or thereabouts; or so; (3) such a matter; such a thing [Add to Longdo]
その辺り[そのあたり, sonoatari] (exp) thereabouts; vicinity; that area [Add to Longdo]
どの辺(P);何の辺[どのへん, donohen] (n) whereabouts; (P) [Add to Longdo]
一昨年辺り[いっさくねんあたり, issakunen'atari] (n) the year before last or thereabouts [Add to Longdo]
何処ら辺り;何処ら辺[どこらあたり, dokoraatari] (n) where; whereabouts [Add to Longdo]
居り所[おりどころ, oridokoro] (n) (arch) whereabouts [Add to Longdo]
居所;居どこ;居処[いどころ(居所);きょしょ(居所;居処);いどこ(居所;居どこ), idokoro ( idokoro ); kyosho ( idokoro ; kyo tokoro ); idoko ( idokoro ; kyo doko )] (n) (1) whereabouts; address; (2) (きょしょ only) place of temporary residence [Add to Longdo]
居場所[いばしょ, ibasho] (n) (1) whereabouts; place; location; (2) place where one belongs; where one fits in; place where one can be oneself; (P) [Add to Longdo]
行き先(P);行先[いきさき(P);ゆきさき, ikisaki (P); yukisaki] (n) (1) destination; (2) whereabouts; address; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hereabout
      adv 1: in this general vicinity; "the people are friendly
             hereabouts" [syn: {hereabout}, {hereabouts}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top