ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

here and there

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -here and there-, *here and there*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
here and there(adv) ตรงนั้นตรงนี้, See also: ที่โน่นที่นี่, Syn. patchily, scatteringly
here and there(idm) หลายแห่ง, See also: กระจายไปทั่ว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
here and thereBirds are singing here and there in the park.
here and thereI found holes here and there.
here and thereIn September, there are just a few people here and there on the beach.
here and thereI walked here and there on the street.
here and thereShe looked for her bag here and there.
here and thereThere are beautiful flowers here and there in the garden.
here and thereThere are beautiful lakes here and there.
here and thereThere are clumps of daisies here and there.
here and thereThe spacious plain spread as far as the eye can see, dotted with groves here and there.
here and thereThey dug here and there for treasure.
here and thereThey searched here and there looking for survivors.
here and thereWe looked for it here and there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกหน(adv) every place, See also: here and there, all over, all around, at all points, in all places, Syn. ทุกแห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเรี่ยกะราดไปทั่ว[karīakarāt pai thūa] (xp) EN: scattered here and there
เกลื่อนกลาด[kleūoenklāt] (adj) EN: scattered about ; scattered here and there ; spread all over ; spread all about  FR: dispersé ; disséminé ; éparpillé
กระเจิง[krajoēng] (adv) EN: in disorder ; in all directions ; here and there
ทุกแห่ง[thuk haeng] (adv) EN: everywhere ; every place ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; in all places ; wherever  FR: partout ; en chaque endroit ; ici et là
ทุกหัวระแหง[thuk hūarahaēng] (adv) EN: everywhere ; here and there ; all over ; all around ; at all points ; wherever ; in all places  FR: partout ; ici et là

Japanese-English: EDICT Dictionary
そんじょそこら[sonjosokora] (exp) anywhere; here and there [Add to Longdo]
ちらほら[chirahora] (adv) (on-mim) here and there; now and then; in twos and threes [Add to Longdo]
ちらりほらり[chirarihorari] (adv,adv-to) (See ちらほら) here and there; now and then; twos and threes; sparsely [Add to Longdo]
ぼつぼつ[botsubotsu] (adv,n) (on-mim) gradually; here and there; spots; pimples [Add to Longdo]
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there [Add to Longdo]
遠近[えんきん;おちこち, enkin ; ochikochi] (n) distance; perspective; far and near; here and there [Add to Longdo]
櫛の歯が欠けたよう[くしのはがかけたよう, kushinohagakaketayou] (exp) missing important things here and there; full of gaps; as if the teeth of a comb were missing [Add to Longdo]
櫛の歯が抜けたよう[くしのはがぬけたよう, kushinohaganuketayou] (exp) (unorthodox version of 櫛の歯が欠けたよう) (See 櫛の歯が欠けたよう) missing important things here and there; full of gaps [Add to Longdo]
荒らし回る[あらしまわる, arashimawaru] (v5r) to break into (houses here and there); to rampage [Add to Longdo]
此処彼処[ここかしこ, kokokashiko] (exp) (uk) here and there; around and about [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 here and there
   adv 1: in or to various places; first this place and then that;
       "he worked here and there but never for long in one
       town"; "we drove here and there in the darkness"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top