ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

herculean

HH ER0 K Y UW1 L IY0 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herculean-, *herculean*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
herculean(adj) ซึ่งต้องใช้กำลังและความพยายามอย่างมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
herculean(เฮอ'คิวเลียน) adj. ยากมาก,ต้องใช้กำลังมหาศาล,มีกำลังมหาศาล,กล้าหาญมาก,ใหญ่มาก,เกี่ยวกับเฮอร์คิวลิส

English-Thai: Nontri Dictionary
herculean(adj) แข็งแรง,ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ

CMU English Pronouncing Dictionary
HERCULEAN HH ER0 K Y UW1 L IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
herculean (j) hˌɜːʳkjulˈiːən (h @@2 k y u l ii1 @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
金剛力[こんごうりき, kongouriki] (n) superhuman (Herculean) strength [Add to Longdo]
剛力;強力[ごうりき, gouriki] (adj-na,n) herculean strength; mountain carrier-guide [Add to Longdo]
至難の業[しなんのわざ, shinannowaza] (n) Herculean task; next to impossible undertaking [Add to Longdo]
仁王力[におうりき, niouriki] (n) Herculean strength [Add to Longdo]
抜山蓋世[ばつざんがいせい, batsuzangaisei] (n) great strength and energy (of a mighty hero); Herculean strength and vitality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 herculean
   adj 1: displaying superhuman strength or power; "herculean
       exertions" [syn: {herculean}, {powerful}]
   2: extremely difficult; requiring the strength of a Hercules; "a
     herculean task"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top