ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

herbalist

ER1 B AH0 L IH2 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -herbalist-, *herbalist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
herbalist(n) ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร, Syn. herb doctor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
herbalist(เฮอ'บะลิสทฺ) n. นักสมุนไพร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
herbalistแพทย์สมุนไพร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Herbalistsหมอสมุนไพร [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
HERBALIST ER1 B AH0 L IH2 S T
HERBALIST HH ER1 B AH0 L IH2 S T
HERBALISTS ER1 B AH0 L IH2 S T S
HERBALISTS HH ER1 B AH0 L IH2 S T S
HERBALIST'S ER1 B AH0 L IH2 S T S
HERBALIST'S HH ER1 B AH0 L IH2 S T S
HERBALISTS' ER1 B AH0 L IH2 S T S
HERBALISTS' HH ER1 B AH0 L IH2 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
herbalist (n) hˈɜːʳbəlɪst (h @@1 b @ l i s t)
herbalists (n) hˈɜːʳbəlɪsts (h @@1 b @ l i s t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  herbalist
      n 1: a therapist who heals by the use of herbs [syn:
           {herbalist}, {herb doctor}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top